Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Oletko jo tutustunut tieliikennelain uudistuksiin?

5.6.2020 - Tuoteuutiset

Uusi tieliikennelaki on astunut voimaan 1.6.2020 alkaen, mutta mitä muutoksia se tuo tullessaan? Uusi tieliikennelaki muuttaa muun muassa liikennemerkkejä, tiemerkintöjä sekä nopeusrajoituksia. Lisäksi uusi laki antaa vapauksia pysäköinnin ja kaistanvalinnan suhteen. Jokaisen tiellä liikkujan ennakointivelvollisuutta ja huolellisuutta painotetaan aiempaa enemmän, jotta vaaroilta ja vahingoilta vältyttäisiin yhä paremmin. Olit sitten liikkeellä autolla, pyörällä tai jalan – on tarpeen kerrata tieliikennelain uudet sekä jo entuudestaan tutut säännökset.

Ennakointivelvollisuus jokaisella tiellä liikkuvalla

Ennakointivelvollisuus on tieliikennelain uusi periaate, joka velvoittaa jokaista tiellä liikkuvaa. Jokaisen on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa sekä sovitettava oma toimintansa turvallisen liikenteen edistämiseksi sekä vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ennakoimalla tilanteita ja olosuhteita liikenteessä, jokainen voi vaikuttaa tieliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen.

Tien vasemmalle puolelle pysäköinti

Uuden tieliikennelain myötä taajama-alueiden kaksisuuntaisilla teillä ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen myös vastaantulevien kaistan reunaan on sallittua. Pysäköinti tien vasemmalle puolelle on sallittua silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tiellä liikkuvia. On tärkeää huomioida, että takaa- ja vastaantulevia on väistettävä!

Liittyminen yhdistyvälle kaistalle vetoketjuperiaatteen mukaisesti

Uusi liikennemerkki – punainen kaksihaarainen nuoli sinisellä pohjalla – kertoo kahden kaistan yhdistymisestä. Yhdistyvälle kaistalle siirrytään molemmilta kaistoilta vuorotellen niin sanotun vetoketjuperiaatteen mukaisesti. Yhdistyvälle kaistalle liittyessä on tärkeää muistaa ennakointi, suuntamerkin käyttö, riittävät turvavälit sekä maltillinen ajonopeus.

Valinnanvapaus kaistanvalinnassa

Uuden lain myötä myös kääntymissääntöön on tullut muutos. Jos risteävällä tiellä on ajosuunnassa kaksi tai useampi ajokaista käytössä, saa risteyksestä poistua sopivinta ajokaistaa käyttäen. Kääntymistilanteissa erityisen tärkeää on huomioida muu liikenne – vastaantulevat, vierellä kulkevat, perässä tulevat, kävelijät sekä polkupyöräilijät. Vaikka uusi tieliikennelaki antaa vapauksia kaistan valintaan risteyksestä poistuttaessa, on edelleenkin erityisen tärkeää muistaa käyttää vilkkua ja pitää ajonopeus maltillisena.

Muutokset nopeusrajoituksissa

Ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on poistunut kesäkuun alusta alkaen. Uuden lain myötä pakettiautoilla ja enintään 3 500-kiloisilla matkailuautoilla saa ajaa tie- ja aluekohtaisten rajoitusten mukaisesti henkilöautojen tavoin. Lisäksi enintään 750-kiloista kevytperävaunua tai venetraileria vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu ajonopeus on jatkossa 100 kilometriä tunnissa.

Huomioithan, että nopeusrajoitus ei ole sama asia kuin suositusnopeus! Ajonopeutta valitessa on tärkeää huomioida aina sääolosuhteet, tien kunto, itse ajoneuvo sekä ajoneuvon kuormaus.

Ajoteille voidaan jatkossa asettaa myös vähimmäisnopeusrajoitus. Vähimmäisnopeusrajoitusta ei saa alittaa, jos vallitseva liikennetilanne ei sitä edellytä. Tällaisilla rajoitetuilla teillä tai kaistoilla ei saa ajaa ajoneuvoilla, kuten mopoautoilla, joiden rakenteellinen nopeus on alle merkityn vähimmäisnopeuden.

Uudet liikennemerkit

Uuden tieliikennelain myötä vähitellen katukuvaan saapuu noin 50 uutta liikennemerkkiä. Lakiuudistuksen yhteydessä myös monen entuudestaan tutun liikennemerkin ulkoasu muuttuu hieman. Uusien liikennemerkkien tarkoituksena on parantaa ja selkeyttää niiden luettavuutta sekä yhdenmukaistaa Suomen liikennemerkit kansainvälisellä tasolla. Liikennemerkkiuudistuksessa on annettu jopa 10 vuoden siirtymäaika, joten vanhoja liikennemerkkejä voi nähdä katukuvassa vielä pitkään.

Lähteet: Liikenneturva, Liikennevilkku, Tieliikennelaki (729/2018), Traficom

Katso myös: