Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att digitala tjänster är tillgängliga för och kan användas av alla, oavsett våra individuella olikheter. Vid tillgänglig formgivning tar man till exempelvis hänsyn till synskador, lässvårigheter, motoriska störningar eller färgblindhet.

Tillgänglighet ger tillgång till onlinevärlden

Som försäkringsbolag förutsätter lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, den s.k. tillgänglighetslagen) också att vi på Turva beaktar tillgängligheten i våra tjänster. För tillfället utvecklar vi tillgängligheten till Turvas nättjänster såväl tekniskt som innehållsmässigt.

Mycket har redan korrigerats, men allt är inte färdigt än. Vi strävar efter att korrigera bristerna i tillgängligheten till våra tjänster så omfattande och snabbt som möjligt. Tillgängligheten har beaktats i våra pågående utvecklingsprojekt. Bristerna i tillgängligheten beror delvis på tjänster som tas ur bruk i takt med våra utvecklingsprojekt och som då ersätts med nya.

Statusen med tillgängligheten till våra tjänster förklaras närmare i tillgänglighetsutlåtandet.

För mer information om tillgänglighet, kontakta oss per e-post på Y-Turvasaavutettavuus(at)turva.fi . Du kan också skicka respons eller frågor om våra tjänsters tillgänglighet till samma adress. För mer information om tillgänglighet kontakta Regionförvaltningsverkets webbplats www.saavutettavuusvaatimukset.fi .