Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Fordonsförsäkring

Hos Turva kan du försäkra förutom person- och paketbilar, även dina andra fordon, till exempel moped, motorcykel och snöskoter.

Information om fordonsförsäkring

  • Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring för alla motorfordon som framförs i trafiken. I händelse av en olycka försäkrar den människorna samt egendomen för den som är oskyldig till olyckan.

  • Kaskoförsäkringen ersätter skador på ditt fordon. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning efter dina behov.

  • För fackförbundsmedlemmar har vi skräddarsytt en unik, heltäckande person- och paketbilsförsäkring i kaskoförsäkringen Liittokasko, som bland annat omfattar ett parkeringsskydd, en omfattande lånebilsförmån och ett bonusskydd.

  • Beroende på omfattningen av ditt försäkringsskydd ersätter kaskoförsäkringen olika skador. Liittokasko och Turvakasko är omfattande kaskoförsäkringar för person- och paketbilar och ersätter till exempel parkerings- och kollissionsskador. Mer begränsade försäkringar ersätter till exempel brand- och skadegörelseskador.

Närmare information om fordonsförsäkringens innehåll får du genom att läsa nyckelfakta, försäkringsguiden och försäkringsvillkoren.

Nyckelfaktabroschyr, trafikförsäkring
Nyckelfaktabroschyr, kaskoförsäkring
Trafikförsäkringsvillkor
Kaskoförsäkringsvillkor
Guide för fordonsförsäkring

Bra at veta

Försäkringshandlingar, ersättningsbeslut och fakturor skickas till dig på finska. I nättjänsten kan du göra en skadeanmälan endast på finska.