Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kakor

Vi använder kakor och taggar för att du ska kunna sköta ärenden smidigt.

Vi använder kakor och andra online-taggar på våra webbplatser och i våra tjänster. Kakor är små textfiler som lagras i webbläsaren på din enhet och i produkter för webbanalys och personifiering som vi använder serverbaserat (bl.a. Adobe Analytics, Adobe Target) när du besöker olika webbplatser och tjänster. Kakor kan användas för att till exempel följa med sidorna du besöker, hjälpa dig fortsätta från den plats du blev på och minnas dina inställningar såsom val av språk.

Nedan hittar du ytterligare information om hurudana kakor Turva använder och varför samt hur du kan hantera dem.

Information om kakor vi använder

Sessionskakor och beständiga kakor

Vi använder sessionskakor och beständiga kakor . Sessionskakor sparas på din enhet endast under sessionen, det vill säga endast under den tid du sköter ditt ärende, och de raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Beständiga kakor blir kvar även efter sessionen under en bestämd tid. Sessionskakor och beständiga kakor kan vi med ditt samtycke lagra i din webbläsare och/eller i produkter för webbanalys och personifierning som vi använder serverbaserat (bl.a. Adobe Analytics, Adobe Target).

Första och tredje partens kakor

Den största delen av kakorna vi använder är första partens kakor, det vill säga kakor som finns på våra webbplatser och i våra tjänster, och data de insamlar används av oss. På våra webbplatser och i våra tjänster finns även tredje parters kakor och data de insamlar används av dem.

Inbäddat innehåll från tredje parter

Vi använder inbäddat innehåll från tredje parter på våra webbplatser och i våra tjänster, till exempel Google Maps-kartor och YouTube-videor. När du använder det här innehållet kan tjänsten sätta kakor i din webbläsare med vars hjälp tredje parterna som erbjuder innehållet kan insamla data för eget bruk. Information om praxis for kakor och dataskydd gällande tredje parters innehåll får du på deras egna sidor: Google Maps och YouTube samt Leadoo.

Ändamålet med kakor och grupper

En del kakor vi använder är nödvändiga för att våra webbplatser och tjänster ska fungera. Utöver nödvändiga kakor använder vi även andra kakor med vars hjälp vi till exempel kan försäkra oss om att du kan sköta ärenden så smidigt som möjligt och få en kundanpassad användarupplevelse.

Vi använder kakor och andra online-taggar så att vi kan:

 • se till att nätmiljön är säker och att det går lätt att sköta ärenden

 • erbjuda dig riktat innehåll och riktad marknadsföring

 • följa med hur våra webbplatser och tjänster fungerar

 • utveckla våra webbplatser och tjänster.

Vi har indelat kakorna vi använder i olika grupper enligt deras ändamål. Nedan kan du läsa mer om kakorna vi använder.

Med hjälp av nödvändiga kakor fungerar våra webbplatser och tjänster säkert och smidigt. Nödvändiga kakor möjliggör grundfunktionerna, till exempel språkinställningarna och att det går att förflytta sig från en sida till en annan. Med hjälp av dem kan vi erbjuda dig kundanpassat innehåll och samla in statistik. Vi använder data till exempel för att följa med hur våra webbplatser och tjänster fungerar och till rapporteringen i samband med det.

Om du vill förhindra användningen av nödvändiga kakor måste du göra det i inställningarna för din webbläsare.

 • OneTrust

  OneTrusts plattform för hantering av kakor hjälper oss att följa praxis för dataskydd och kakor samtidigt som den erbjuder användarna en möjlighet att välja vilka licensbelagda kakor som får användas i tjänsten. OneTrust-kakor är nödvändiga för att tjänsten ska fungera.

 • Adobe Analytics

  Adobe Analytics kakor hjälper till att förstå användarnas beteende på webbplatsen och erbjuder utifrån insamlad data en säker, en mer relevant och en mer kundspecifik tjänst.

 • Adobe Target

  Med hjälp av Adobe Target erbjuder vi personifierat innehåll som grundar sig på kundrelationen och säkerställer att innehållet och funktionerna fungerar.

 • Genesys

  Genesys använder kakor för att förbättra användarupplevelsen och tjänstens funktioner. Kakorna är till hjälp för att minnas dina inställningar, följa med autentiseringssessioner och erbjuda en smidig användarupplevelse. Genesys samlar inte in personligt identifierbar data med hjälp av kakor.

 • Dynatrace

  Med hjälp av Dynatrace-kakor går det att identifiera och korrigera tekniska fel, bättre förstå besökarnas aktiviteter på webbplatsen samt optimera webbplatsens prestanda och funktioner.

Med kakor för mätning och kundupplevelse samlar vi in data om användningen av våra webbplatser och antalet besökare. Med hjälp av insamlad data vill vi förstå hur våra webbplatser och tjänster används. Vi använder data för att utveckla våra webbplatser och tjänster, förbättra kundupplevelsen och till rapporteringen i samband med det. Vi samlar in data på ett allmänt plan och data om enskilda användares aktiviteter, till exempel om vilka sidor som besökts och tidsanvändningen på en viss sida.

Med hjälp av kakor för mätning och kundupplevelse hanterar vi synligheten och användningen av inbäddat innehåll från tredje parter som finns på våra webbplatser och i våra tjänster, till exempel Google Maps och YouTube. Parterna som erbjuder inbäddat innehåll kan sätta kakor i din webbläsare för att samla in data för egen användning.

 • Giosg

  De som besöker vår webbplats kan använda chatten Giosg för att vara i kontakt med vår kundtjänst. Giosg Chat-tjänstens kakor gör det möjligt att använda chatten.

 • Hotjar

  Syftet med Hotjar-kakor är att samla data om användarna av webbplatsen såsom deras beteende och interaktion med webbplatsen. Med insamlad data går det att förbättra och utveckla användarupplevelsen på webbplatsen.

 • Leadoo

  Kakan Leadoo är ämnad för att spara användarens aktiviteter och beteende på webbplatsen så att företagen kan erbjuda bättre och mer riktad marknadsföring och en mer personifierad kundupplevelse.

 • YouTube

  Syftet med YouTube-videon som är inbäddade på webbplatsen är att erbjuda användarna bättre betjäning och nyttigt innehåll via videon. Även YouTube-videon som inbäddats på webbplatsen samlar in data om besökare.

 • Google Maps

  Syftet med Google Maps-kartor som är inbäddade på webbplatsen är att erbjuda användarna bättre betjäning och till exempel visa var det närmaste kontoret finns.

Med kakor för personifiering och riktad marknadsföring samlar vi in data om ditt beteende på våra webbplatser och i våra tjänster. Vi använder insamlad data för att rikta innehåll och reklam till dig på våra webbplatser och i våra tjänster så att du ska få innehåll som passar dig. Vi använder data även för riktad direktmarknadsföring så att produkterna och tjänsterna vi marknadsför ska tillgodose dina behov.

 • Adobe Audience Manager

  Adobe Audience Manager är ett verktyg för riktad marknadsföring på webbplatser och i applikationer med vars hjälp vi kan erbjuda en smidig användarupplevelse och intressant innehåll på både våra egna och våra samarbetspartners webbplatser.

Med kakor för reklam och sociala medier samlar vi in data om ditt beteende på våra webbplatser och i våra tjänster. Data används för att rikta vår reklam till dig när du besöker andra webbplatser på internet. Vi använder även data för att mäta hur effektiv vår reklam är.

Våra partners inom reklam såsom Google, Facebook, Instagram och LinkedIn kan använda data som samlats in med de här kakorna för eget bruk och erbjuda dig riktat innehåll. Det betyder att data kan överlåtas för att användas av tredje parter utanför Turva.

 • AdForm

  Kakan AdForm är ämnad för riktad reklam enligt användarens intressen.

 • Facebook

  Facebook-kakor sparar data om användarens aktiviteter i Facebook och på andra webbplatser. Data som kakorna samlar in används för att rikta reklam effektivt till en viss användargrupp och till att mäta hur effektiva olika kampanjer är.

 • Google Ads

  Google Ads-kakor sparas på användarens enhet när hen besöker en webbplats på vilken det finns Google Ads-reklam. Med hjälp av kakorna kan annonsörerna följa med användarens beteende på webbplatsen och visa riktad reklam för användaren senare i Google-nätverket.

 • Instagram

  Instagram-kakor sparas på användarens enhet när hen besöker Instagram-webbplatsen eller använder applikationen Instagram. Med hjälp av kakorna går det att följa med användarens aktiviteter i Instagram och rikta reklam.

 • LinkedIn

  LinkedIn-kakor sparas på användarens enhet och gör det möjligt att följa med data som rör sig mellan LinkedIn-tjänsten och företagets webbplats. Det hjälper företaget att rikta marknadsföringen och förbättra användarupplevelsen.

Så här kan du hantera kakor

Du kan själv påverka vilka kakor på våra webbplatser och i våra tjänster du tillåter. Du kan tillåta att alla kakor används, att endast nödvändiga kakor används eller välja i inställningarna de kakor du tillåter. Du kan ändra på inställningarna senare.

Om du vill förbjuda alla kakor, kan du göra det i inställningarna för din webbläsare . Det betyder dock att även nödvändiga kakor på våra webbplatser och i våra tjänster förbjuds, vilket gör att de nödvändigtvis inte fungerar som de borde på ett ändamålsenligt sätt.

Du kan radera alla kakor i din webbläsare i inställningarna för webbläsaren. Då går det inte att skapa en långsiktig användarprofil av dig. Raderingen av kakor påverkar dock inte sparandet och användningen av nya kakor. I inställningarna för kakor kan du ändra på tillstånden som gäller nya kakor.

Inställningarna för kakor varierar beroende på enhet och webbläsare. Om du använder en annan enhet, webbläsare eller privat surfing, måste du göra inställningarna för kakor på nytt.