Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hemförsäkring

Med hemförsäkringen kan du försäkra ditt hem, din stuga, en bostadsbyggnad som fortfarande byggs, till dessa relaterade gårdsbyggande samt lösöre. Av gårdsbyggnader ska bastur samt andra gårdsbyggnader och -konstruktioner som är större än 15 kvadratmeter, såsom förråd och garage, alltid försäkras separat.

Information om hemförsäkringen

Beroende på omfattningen av ditt försäkringsskydd ersätter hemförsäkringen olika skador. Turvas omfattande hemförsäkring erbjuder det mest heltäckande skyddet för din egendom. Den ersätter till exempel om din egendom går sönder, och du kan välja att utöka din omfattande lösegendomsförsäkring med tilläggsskyddet Laaja Plus. Grundhemförsäkringen ersätter bland annat brand-, naturfenomen- och läckageskador samt stöldskador. Den begränsade hemförsäkringen ersätter i sin mest begränsade form endast brandskador, men du kan välja att utöka den med tilläggsskydd för naturfenomen och stöld.

Försäkringen för hem och lösegendom gäller endast i Finland, men du kan komplettera din försäkring även med en resgodsförsäkring för utlandsresor.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen är också en viktig del av ditt försäkringsskydd.

Närmare information om innehållet i hemförsäkringen får du genom att läsa nyckelfakta, försäkringsguiden och försäkringsvillkoren. Försäkringsguiden och -villkoren finns för närvarande tillgängliga endast på finska.

Bra at veta

Försäkringshandlingar, ersättningsbeslut och fakturor skickas till dig på finska. I nättjänsten kan du göra en skadeanmälan endast på finska.