Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i Professors­förbundet!

Professorsförbundet har försäkrat dig med Turvas försäkringar. Utöver de försäkringar som Professorsförbundet erbjuder, kan du teckna alla försäkringar du behöver för din och din familjs trygghet hos Turva.

Professors­förbundets medlemsförsäkringar

Försäkringsnummer 553-1302119-L

Försäkrade i Professorsförbundets resenärförsäkring är fackförbundsmedlemmar samt medresande make/maka. Det finns ingen övre åldersgräns för försäkringen. Försäkrade är även barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade.

Försäkringen är i kraft i högst 90 dygn från det att resan inleds. Försäkringen är i kraft vid fritidsresor utomlands och resor inom Finland, som sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad. Emeritusprofessorer har försäkringsskydd även under konferensresor under fritiden.

Försäkringen ersätter utan övre gräns i euro vårdkostnader som uppstår på grund av en sjukdom som börjar eller en olycka som inträffar under en resa. Försäkringen har ingen självrisk. Ersättningen för bestående men till följd av olycksfall är högst 15 263 € enligt invaliditetsgrad. Ersättningen för dödsfall genom olycksfall eller allmänfarlig sjukdom är 10 175 €, ersättning för dödsfall för barn under 20 år är 1 700 €.

Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång.

Resenärförsäkringsvillkor

Professorsförbundet tillägsvillkor

Produktfakta

Försäkringsnummer 553-1302119-L

Försäkrade i Professorsförbundets resgodsförsäkring är fackförbundsmedlemmar. Det finns ingen övre åldersgräns för försäkringen. Försäkrade är även barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade samt närstående som stadigvarande bor i samma hushåll och reser med den försäkrade.

Försäkringen är i kraft i högst 90 dygn under fritidsresor från det att resan inleds. Försäkringen ersätter plötsliga och oväntade föremålsskador på bagaget under resans gång, såsom stöld eller att det går sönder. Om bagaget blir försenat, kan ersättning utgå för kostnader för anskaffande av nödvändiga artiklar. Emeritusprofessorer har försäkringsskydd även under konferensresor under fritiden.

Resgodsförsäkringens försäkringsbelopp är 1 017 € per resa och för alla personer som omfattas av försäkringen. Försäkringen har ingen självrisk.

I försäkringsskyddet ingår även reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringarnasvillkor

Försäkringsnummer 553-1302119-L

Professorsförbundets olycksfallsförsäkring försäkrar fackförbundsmedlemmar. Försäkringen är i kraft till slutet av det år under vilket den försäkrade fyller 80 år.

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfallet. Försäkringen omfattar även ersättning för av olycksfallet orsakade bestående men enligt invaliditetsgrad samt ersättning för dödsfall genom olyckshändelse.

Vårdkostnader till följd av olycksfallet ersätts med högst 8 410 euro. Försäkringen har ingen självrisk. För bestående men ersätts högst 8 557 euro enligt invaliditetsgrad. Ersättningen för dödsfall genom olyckshändelse är 1 171 euro.

Olycksfallsförsäkringsvillkor

Professorsförbundet tillägsvillkor

Produktfakta

Försäkrade och giltighetstid

Organisationsförsäkringen gäller vid organisationsuppdrag och -evenemang överallt i världen. Försäkrade är fackförbundets medlemmar. Med undantag från försäkringsvillkoren följer man i resenärförsäkringen inte den övre åldersgränsen på 70 år.

Vad är organisationsuppdrag?

Organisationsuppdrag är möten, utbildningstillfällen, seminarier, sommar- och vinterdagar och andra motsvarande evenemang som fackförbundet eller organisationen har ordnat och planerat på förhand. Som organisationsuppdrag anses även att fungera som representant för fackförbundet vid möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom som börjar eller olycksfall som inträffar under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång. Försäkringen kan även omfatta ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olyckshändelse som orsakats av olycksfallet under resan.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oväntade egendomsskador på resgods, såsom stöld eller att det går sönder, under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Om resgodset blir försenat, kan ersättning även utgå för kostnader för anskaffande av nödvändiga artiklar.

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

  1. 1.

    Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

  2. 2.

    Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

    Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

  • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

  • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!

Kontakta ossFörsäkringar