Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i Industrifacket!

Industrifacket har försäkrat dig med Turvas försäkringar. Utöver de försäkringar som Industrifacket erbjuder, kan du teckna alla försäkringar du behöver för din och din familjs trygghet hos Turva.

Industrifackets medlemsförsäkringar

Försäkrade i Industrifackets resenärförsäkring är fackförbundets medlemmar. Försäkrade är även barn och barnbarn under 20 år som reser med den försäkrade.

Försäkringen är i kraft i högst 45 dygn från det att resan inleds. Försäkringen är i kraft vid fritidsresor utomlands och resor inom Finland, som sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.

För frimedlemmar och medlemmar med förtida ålderspension gäller försäkringen endast vid utlandsresor.

Försäkringen ersätter utan övre gräns i euro vårdkostnader som uppstår på grund av en sjukdom som börjar eller en olycka som inträffar under en resa. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång.

Resenärförsäkringsvillkor

Industrifacket tillägsvillkor

Produktfakta

Försäkrade i Industrifackets olycksfallsförsäkring är fackförbundets medlemmar. Försäkringen är i kraft under fritiden överallt i världen.

Försäkrade i händelse av vårdkostnader för olycksfall, bestående men och dödsfall genom olyckshändelse är:
- arbetande medlemmar
- arbetssökande medlemmar som godkänts av arbetskraftsmyndigheten
- arbetande frimedlemmar
- studerandemedlemmar

Vårdkostnader till följd av olycksfallet ersätts med högst 2 638 euro. Försäkringen har inte någon självrisk. För bestående men ersätts högst 31 819 euro enligt skadegrad. Ersättningen för dödsfall genom olyckshändelse är 10 607 euro.

Försäkrade endast med tanke på bestående men är:
- frimedlemmar som har ålderspension eller förtida ålderspension
- medlemmar som har sjukpension

För bestående men ersätts pensionärs- och stödmedlemmar enligt skadegrad med högst 37 123 euro.

Olycksfallsförsäkringsvillkor

Industrifacket tillägsvillkor

Produktfakta

Industrifackets förtroendepersoner är försäkrade med en olycksfallsförsäkring för fritiden. Försäkringen gäller över hela världen.

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfallet med högst 6 420 euro. Självrisken är 2 638 euro, det vill säga samma belopp som vårdkostnadsbeloppet i medlemmarnas olycksfallsförsäkring.

Anspråk om ersättning görs först på medlemmarnas olycksfallsförsäkring. Om dess ersättningsbelopp ersätts till fullo, kan fortsatt anspråk göras på denna olycksfallsförsäkring för förtroendepersoner.

Ersättning för dödsfall genom olyckshändelse är 10 607 euro.

I försäkringen efterlevs olycksfallsförsäkringsvillkor för företag och organisationer.

Organisationsförsäkring

Försäkrade och giltighetstid

Organisationsförsäkringen gäller vid organisationsuppdrag och -evenemang överallt i världen. Försäkrade är fackförbundets medlemmar samt partner eller medföljare som reser med medlemmen. Med undantag från försäkringsvillkoren följer man i resenärförsäkringen inte den övre åldersgränsen på 70 år.

Vad är organisationsuppdrag?

Organisationsuppdrag är möten, utbildningstillfällen, seminarier, sommar- och vinterdagar och andra motsvarande evenemang som fackförbundet eller organisationen har ordnat och planerat på förhand. Som organisationsuppdrag anses även att fungera som representant för fackförbundet vid möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom som börjar eller olycksfall som inträffar under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång. Försäkringen kan även omfatta ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olyckshändelse som orsakats av olycksfallet under resan.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oväntade egendomsskador på resgods, såsom stöld eller att det går sönder, under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Om resgodset blir försenat, kan ersättning även utgå för kostnader för anskaffande av nödvändiga artiklar.

I organisationsförsäkringen ingår även reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

  1. 1.

    Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

  2. 2.

    Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

    Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

  • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

  • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!