Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Välkommen till Turva, medlem i Elektriker­förbundet!

Elektrikerförbundet har försäkrat dig med Turvas försäkringar. Utöver de försäkringar som Elektrikerförbundet erbjuder, kan du teckna alla försäkringar du behöver för din och din familjs trygghet hos Turva.

Elektriker­­förbundets medlemsförsäkringar

Försäkrade i Elektrikerförbundets resenärförsäkring är fackförbundets medlemmar. Studerande- och pensionärsmedlemmar omfattas inte av försäkringen. Försäkrade är även barn och barnbarn under 18 år som reser med den försäkrade. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, barn till den försäkrades partner samt barn som bor stadigvarande i samma hushåll med den försäkrade.

Försäkringen är i kraft vid fritidsresor utomlands och resor inom Finland, som sträcker sig minst 50 kilometer från den försäkrades bostad, arbetsplats eller fritidsbostad.

Resenärförsäkringen ersätter utan övre gräns och utan självrisk vårdkostnader som orsakas av plötslig sjukdom som börjar eller olycka som inträffar under resan.

Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång.

Resenärförsäkringsvillkor

Elektrikerförbundet tillägsvillkor

Produktfakta

Organisationsförsäkring

Försäkrade och giltighetstid

Organisationsförsäkringen gäller vid organisationsuppdrag och -evenemang överallt i världen. Försäkrade är fackförbundets medlemmar. Med undantag från försäkringsvillkoren följer man i resenärförsäkringen inte den övre åldersgränsen på 70 år.

Vad är organisationsuppdrag?

Organisationsuppdrag är möten, utbildningstillfällen, seminarier, sommar- och vinterdagar och andra motsvarande evenemang som fackförbundet eller organisationen har ordnat och planerat på förhand. Som organisationsuppdrag anses även att fungera som representant för fackförbundet vid möten och i intressebevaknings- och organisationsuppdrag.

Resenärförsäkring

Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom som börjar eller olycksfall som inträffar under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Försäkringen ersätter även kostnader som orsakas av att resan ställs in eller avbryts samt av förseningar under resans gång. Försäkringen kan även omfatta ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall genom olyckshändelse som orsakats av olycksfallet under resan.

Resgodsförsäkring

Resgodsförsäkringen ersätter plötsliga och oväntade egendomsskador på resgods, såsom stöld eller att det går sönder, under en resa med anknytning till organisationsuppdrag. Om resgodset blir försenat, kan ersättning även utgå för kostnader för anskaffande av nödvändiga artiklar.

I organisationsförsäkringen ingår även reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring.

Produktfakta

Tilläggsförmåner för medlemmar i Elektrikerförbundet

 • Fackförbundets pensionärs- och studerandemedlemmar får förutom förbundsrabatten, även en rabatt om 20 procent på kontinuerliga och tidsbestämda resenärförsäkringar.

 • Fackförbundets samtliga medlemmar får förutom förbundsrabatten, även en rabatt om 20 procent på kontinuerliga och tidsbestämda resenärförsäkringar.

 • Fackförbundets samtliga medlemmar får en rabatt om 15 procent utöver övriga rabatter på det första årets premie för en personlig heltidsolycksfallsförsäkring.

Fantastiska rabatter: 10 % + 10 %

Som fackmedlem är du alltid högsta prioritet för oss!

 1. 1.

  Du får 10 % fortlöpande medlemsrabatt på dina försäkringar.

 2. 2.

  Våra kunder är våra ägare, och därför vill vi erbjuda en förmån som heter duga: när du försäkrar något annat viktigt förutom ditt hem hos oss får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

  Om du har bara en försäkring hos Turva får du 10 % ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Rabatten gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Värdefulla försäkringar för fackmedlemmar

 • Liittokasko är vår bästa kaskoförsäkring som erbjuder många fördelar. Om någon till exempel åstadkommer en buckla i din bil på parkeringsplatsen eller om du får motorstopp på vägen har du hjälp av Liittokasko. Den här försäkringen erbjuds endast fackmedlemmar och deras familjemedlemmar.

 • Livförsäkringen Turvassa är en livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Förbundsförmånen i fråga om livförsäkringen kan 2023 vara hela -58 % (till exempel för OAJ-medlemmar 2023).

Information om försäkringar

En del av försäkringsuppgifterna och -materialen har översatts till svenska eller engelska. Närmare information om försäkringarna finns tillgänglig på finska. Kontakta oss, så ser vi tillsammans till att dina försäkringar är uppdaterade!