Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Anmäl en skada

Behändigast anmäler du en skada i vår webbtjänst (fungerar dock endast på finska). Om du vill anmäla en skada på svenska kan du använda skadeanmälningsblanketterna nedan. De utskrivbara blanketterna är i pdf-format, och du behöver programmet PDF Reader för att kunna öppna dem. Du kan ladda ner programmet gratis här.

Närmare anvisningar finns på finska på sidorna ”Ilmoita vahingosta”.

Gör så här

  1. Öppna den skadeanmälningsblankett du behöver nedan och spara den i din egen dator.
  2. Fyll i och skriv ut blanketten. Kom ihåg att underteckna och datera skadeanmälan.
  3. Fyll i en separat skadeanmälan för varje skada och lägg varje skadeanmälan med tillhörande verifikat i ett separat svarskuvert.
  4. Skicka skadeanmälan till Turva. Portot är betalt. Du hittar adressen nedanför skadeanmälan.
  5. Du kan också avgiftsfritt skicka bilagor som gäller skadan i ett senare skede medan skadefallet handläggs. Använd i så fall adresserna nedan. Bilagorna ska förses med din personbeteckning och skadenumret, om du känner till det.

Skadeanmälningsblanketter och postadresser

Byggnadsskador
Skicka skadeanmälan och de inköpskvitton och andra verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMRAK
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skador på lösöre
Skicka skadeanmälan och de inköpskvitton och andra verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMIRT
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE


Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: YTKORV
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE


Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: MAKOR
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE


Bägge anmälningarna ska fyllas i.

Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: MAHLK
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE


Skicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: LTKOR
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSESkicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMVAS
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSESkicka skadeanmälningarna och de verifikat som behövs för skaderegleringen till adressen:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
INFO: OMOIK
Kod 5017204
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE