Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Medlemsförsäkring

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Till medlemsförsäkringen hör också en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Organisationsförsäkring gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

Resenärförsäkring

Försäkrade

• OAJ:s medlemmar
• studerandemedlemmar
• under 20-åriga barn som reser med en medlem. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.

Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket medlemmen fyller 68 år.

Försäkringen omfattar personer som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen i landet och som har ett FPA-kort som intyg på att de omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. Försäkrade är också medlemmar som bor i Sverige och som arbetar i Finland. Av dem förutsätts inget FPA-kort.Olycksfallsförsäkring

Försäkrade är förbundets medlemmar och studerandemedlemmar.
Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket medlemmen fyller 68 år.

Försäkringen omfattar personer som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen i landet och som har ett FPA-kort som intyg på att de omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. Försäkrade är också medlemmar som bor i Sverige och som arbetar i Finland. Av dem förutsätts inget FPA-kort.

Försäkringsbelopp

  • Vårdkostnader vid olycksfall 10 749 €, ingen självrisk
  • Ersättning för bestående men 13 487 €
  • Dödsfall genom olycksfall 6 744 €Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Försäkrade

• OAJ:s medlemmar
• studerandemedlemmar
• den försäkrades medresande barn under 20 år. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade. Försäkrade är också medresande nära anhöriga som stadigvarande bor i samma hushåll med den försäkrade.

Försäkringen gäller fram till den dag då medlemmen går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket medlemmen fyller 68 år.

Försäkringen omfattar personer som har sin stadigvarande bostad i Finland och som vistas huvudsakligen i landet och som har ett FPA-kort som intyg på att de omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland. Försäkrade är också medlemmar som bor i Sverige och som arbetar i Finland. Av dem förutsätts inget FPA-kort.Organisationsförsäkring för organisationsuppdrag

Organisationsförsäkringen inkluderar en resenärförsäkring, en resgodsförsäkring, en reseansvarsförsäkring och en reserättsskyddsförsäkring.


Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Försäkrade är medlemmar och studerandemedlemmar som arbetar i annans tjänst i arbets- eller tjänsteförhållande. Försäkrade är även studerandemedlemmar som hör till förbundets studerandeförening i ärenden som gäller studier eller arbetspraktik samt sådana medlemmar i Undervisningssektorns seniororganisation som på grund av tillfälligt arbete har köpt OAJ:s servicepaket för intressebevakning.