Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ersättningar

Nedan är listade de dokument som Turva behöver för ersättningshandläggning.


Skadeanmälningsblanketter

Turvas skadeanmälningsblanketter får du

 • i alla Turvas kontor och betjäningsställen
 • genom att ringa till Turvas servicenummer 01019 5110
 • genom att fylla i och skriva ut skadeanmälningsblanketten i länkarna nedan

Elektriska skadeanmälan på finska:

Reseskador

Privatolycksfall

PDF skadeanmälan på svenska:


Du kan lämna den ifyllda skadeanmälan med bilagor i alla Turvas kontor och betjäningsställen.


Du kan också skicka den till adress
TURVA
INFO: YTKOR
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS.

Svara snarast möjligt på ytterligare utredningsbegäran. På det sättet snabbar du upp betalning av ersättningar.


Sjukdom eller olycksfall under resa

 • ifylld skadeanmälan
 • ursprungliga kvitton över vårdkostnader
 • kopia av biljetterna eller något annat kvitto över resan

Avbruten resa dvs. ändring av påbörjad resa

 • ifylld skadeanmälan
 • läkarintyg om den sjukdom eller det olycksfall som lett till avbrytning av resa
 • ämbetsbetyg över släktskapsförhållande om resan avbryts eller ändras på grund av att en nära anhörig akut invalidiseras, insjuknar eller dör i hemlandet
 • intyg om den ursprungliga resan, dess pris och längd
 • extra resebiljetter (resenärens exemplar)
 • ursprungliga kvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
 • researrangörens intyg om eventuell gottgörelse och beloppet

Annullerad resa

 • ifylld skadeanmälan
 • läkarintyg om den sjukdom eller det olycksfall som lett till annullering av resa
 • ämbetsbetyg över släktskapsförhållande om resan annulleras på grund av på grund av invalidisering, insjuknande eller dödsfall av nära anhörig
 • ursprungliga biljetter eller researrangörens intyg om resan, dess pris och längd
 • researrangörens intyg om annullering och om eventuell gottgörelse och beloppet

Vårdkostnader vid olycksfall och invaliditet till följd av olycksfall (bestående men)

 • ifylld skadeanmälan
 • originalkvitton på vårdkostnader
 • E-läkarutlåtande om skadans nuvarande tillstånd (bestående men)
 • journalavhandlingar om skadans vård från första början (bestående men)

Du kan ansöka ersättning av bestående men efter ett år från olyckshändelsen dvs. när skadan har fastställts.


Dödsfall genom olycksfall

• ifylld skadeanmälan
• kopia av polisundersökningsprotokollet
• dödsattest
• personnumren och kontonumren av förmånstagaren

För avgörelse av ersättningsärende skall man även lämna övrig nödvändig utredning hos försäkringsbolaget. Turva har rätten att kontrollera att ditt medlemskap i förbundet är i ordning.