Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Medlemsförsäkring

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som JHL har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för JHL:s medlemmar.

Resenärförsäkring

Obs! Fr.o.m. 1.1.2022 försäkrade är alla medlemmar under 70 år.Fritidsolycksfallsförsäkring

Obs! Fr.o.m. 1.1.2022 försäkrade är alla medlemmar under 70 år.Distansarbetsförsäkring

Distansarbetsförsäkringens försäkringsnummer är 553-0460431-C.

Organisationsförsäkring för organisationsuppdrag

Organisationsförsäkringen inkluderar en resenärförsäkring, en resgodsförsäkring, en reseansvarsförsäkring och en reserättsskyddsförsäkring.


Yrkesmässig ansvarsförsäkring för medlemmar


Yrkesmässig ansvarsförsäkring för studerande


Lösöreförsäkring för familjedagvårdare

Försäkringen ersätter skada förorsakad av dagbarn, vilken sker till familjedagvårdares egen egendom. Maximibeloppet av ersättningen är 2 350 euro per skadefall. Försäkringen ersätter ändå inte skada förorsakad av dagbarn, vilken sker till personlig egendom av den person som bor i samma hushåll som familjedagvårdaren (till exempel glasögon).
Försäkringen gäller i Finland. Den försäkrades självrisk i varje skadehändelse är 50 euro.