Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Ersättningar

Nedan är listade de dokument, som Turva behöver för ersättningshandläggning.

Skadeanmälningsblanketter

Turvas skadeanmälningsblanketter får du

• i Turvas alla servicekontor och serviceställen
• genom att ringa till Turvas servicenummer 01019 5110
• genom att fylla i och skriva ut skadeanmälningsblanketten i länkarna nedan


Elektriska skadeanmälan på finska:

Reseskador

Privatolycksfall

PDF skadeanmälan på svenska:


Du kan lämna den ifyllda skadeanmälan med bilagor i Turvas alla kontor och betjäningsställen. Du kan också posta den till adress Vakuutusyhtiö Turva, Box 117, 33101 Tammerfors.

Svara snarast möjligt på ytterligare utredningsbegäran. På det sättet snabbar du upp betalning av ersättningar.

Sjukdom eller olycksfall under resa

• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader
• en kopia av det gällande medlemskortet samt resebiljetterna.

Avbrytning av resa eller ändring till den

• skadeanmälan ifylld
• läkarutlåtande över olycksfall eller akut sjukdom
• ämbetsbetyg över släktskapsförhållandet, om resan avbryts eller ändras på grund av att en nära anhörig akut invalidiseras, insjuknar eller dör i hemlandet
• resebiljetterna enligt den ursprungliga reseplanen eller researrangörens intyg om priset av resan och restiden, om biljetterna har lämnats till researrangören för gottgörelse
• extra resebiljetter (resenärens exemplar)
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• originalkvitton på nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader
• i avbrytningsfall av resa, läkarutlåtanden som förklarar händelsen samt redogörelse för det betalda priset av resa samt resans längd
• en kopia av det gällande medlemskortet

Avbeställning av resa

• skadeanmälan ifylld
• läkarintyg
• ämbetsbetyg över släktskapsförhållande, om resan avbeställs på grund av invalidisering, insjuknande eller dödsfall av nära anhörig
• de ursprungliga resebiljetterna eller researrangörens intyg över priset av resan
• researrangörens intyg över eventuellt betalda gottgörelsen, och om så har skett, även över det hur mycket är betald
• en kopia av det gällande medlemskortet

Ersättning för vårdkostnader och för bestående men / invaliditet

• skadeanmälan ifylld
• originalkvitton på vårdkostnader
• läkarutlåtande på blankett E
• en kopia av det gällande medlemskortet.

Dödsfall genom olycksfall

• skadeanmälan ifylld
• kopia av polisundersökningsprotokollet
• en dödsattest
• personnumren och kontonumren av förmånstagaren
• en kopia av det gällande medlemskort

För avgörelse av ersättningssak skall man även lämna övrig nödvändig utredning hos försäkringsbolaget.

Turva har rätten att kontrollera, att ditt medlemskap i förbundet är i ordning.