Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kutsu yhtiökokoukseen

27.4.2023 - Turvassa tapahtuu

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.5.2023 klo 16.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Järvensivuntie 3, Tampere.

Yhtiökokouksessa käsitellään
1. Yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Kokouksen hyväksyttäväksi esitetään hallituksen esitys lisäyksestä yhtiöjärjestyksen 3 §:ään, jonka mukaan yhtiö voi aikaisempien määräysten lisäksi liitännäistoimintana toimia Euroopan talousalueella olevan muun rahoituslaitoksen edustajana sekä myydä ja markkinoida niiden lukuun tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiö voi sopia, että samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva yritys voi sopimuksen perusteella käyttää yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia omien tuotteidensa ja palvelujensa markkinoinnissa.

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ovat 9.5.2023 alkaen osakkaiden nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Järvensivuntie 3, Tampere sekä yhtiön kotisivuilla www.turva.fi. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkaille pyydettäessä.

Jäjennökset tilinpäätösasiakirjoista (turva.fi)

Osakkaan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 15.5.2023 kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla yhtiön pääkonttoriin, osoite: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva/yhtiökokousilmoittautumiset, PL 117, 33101 TAMPERE tai puhelimitse jättämällä soittopyyntö Pauliina Paavolalle, puh. 01019 5110 tai sähköpostilla pauliina.paavola@turva.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Hallitus

Katso myös: