Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kutsu yhtiökokoukseen

11.6.2020 - Turvassa tapahtuu

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.6.2020 klo 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Järvensivuntie 3, Tampere.

Yhtiökokouksessa käsitellään

  1. Yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
  2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
    Kokouksen hyväksyttäväksi esitetään hallituksen esitys lisäyksestä yhtiöjärjestyksen 3 §:ään, jonka mukaan yhtiö voi aikaisempien määräysten lisäksi liitännäistoimintana toimia sellaisen yrityksen edustajana, jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät niihin yhtiön vakuutustuotteisiin, joita yhtiö myy joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana.

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat 17.6.2020 alkaen osakkaiden nähtävinä ajanvarauksella yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Järvensivuntie 3, Tampere sekä olennaisin osin yhtiön kotisivuilla www.turva.fi. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkaille pyydettäessä.

Osakkaan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 23.6.2020 kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla yhtiön pääkonttoriin, osoite: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva/yhtiökokousilmoittautumiset, PL 117, 33101 TAMPERE tai puhelimitse Pauliina Paavola, puh. (03) 2313 9201 tai sähköpostilla pauliina.paavola@turva.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Tampere 20.5.2020

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Hallitus

Katso myös: