Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
6.2.2024

Turvan Hymyntekijä syttyy mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on saavuttanut Suomen innostavimmat työpaikat 2023 -tunnustuksen. Saavutus kertoo ”Hymyile, olet Turvassa” -arvon elämisestä todeksi, henkilöstön omistautuneisuudesta ja toiminnan pitkäjänteisestä ja osallistavasta kehittämisestä. Hyvä konkreettinen esimerkki tästä on kulttuuritutkimusmatka, jonka aikana viime vuonna huimat 80 % turvalaisista osallistui kulttuurin kehittämiseen ja sitä kautta yhteisten Hymyntekijöiden lupausten muotoutumiseen.

Kulttuuritutkimusmatkailua hymyntekijöiden tapaan

Miten Turvassa lähdettiin tonkimaan yrityskulttuuria ja sen ominaispiirteitä, ja mitä lopulta oikein löydettiin? Perinteisesti kulttuuria kehitetään konsulttivetoisesti, muutamia ydinryhmiä osallistaen. Kulttuuri on kuitenkin yhteinen asia, joten Turvassa koettiin tärkeäksi pöyhiä kulttuurin nykytilaa juurta jaksain yhteistyöllä koko turvalaisten joukolla.

Kulttuurin uudistumiseen tarvitaan sekä yhteisön että yksilöiden panosta, ja siten jo prosessiin osallistuminen on merkittävä osa muutosmatkaa. Turvan kulttuuritutkimusmatka alkoi kulttuuritutkimuksella ja työpajoilla, joissa rakennettiin yhdessä turvalaista tavoitekulttuuria, murrettiin myyttejä ja sanoitettiin ja haastettiin yli satavuotiaan yhtiön historian havinaa ja pölläyteltiin pölyttyneitä ylähyllyjä.

”Tavoittelimme yhdessä suuntaa, mihin olemme menossa ja miten elämme todeksi tavoitettamme alan parhaasta työpaikasta, jossa on parhaat tekijät. Kulttuuritutkimuspajoissa lähdimme tutkimusmatkalle Turvan kulttuuriin ja pohdimme koko Turvan voimin sitä, miten kulttuuriamme täytyy muuttaa, jotta voimme saavuttaa strategiset tavoitteemme. Tutkimusmatkan anti toimi strategian päivitystyön aineistona ja lopputulemana saimme päivitetyn vision: tahdomme olla Hymysi arvoinen Turva!” Turvan asiakaskokemusjohtaja Jenni Holmén kuvailee prosessia.

Kutsu kulttuurityöpajojen fasilitointiin sai aikaan kiinnostuneiden vyöryn

Turva hyödynsi kulttuuritutkimustulosten purkamisessa liiketoiminta- ja palvelumuotoilun menetelmiä – nekin omin voimin muovaten. Fasilitointimahdollisuus herätti sisäisesti runsaasti kiinnostusta, ja kaiken kaikkiaan neljätoista Turvan ammattilaista ympäri talon pääsi fasilitoimaan yhteensä 43:a työpajaa, joissa 80 % turvalaisista osallistui kulttuurin kehittämiseen ja strategiatyön päivittämiseen.

”Oli jännittävää ja innostavaa päästä vetämään kulttuuritutkimuksen työpajoja! Hienointa oli huomata, miten rohkeasti työkaverit lähtivät jakamaan kokemuksiaan Turvan kulttuurista. Oli mielenkiintoista ja avartavaa kuulla ajatuksia Turvan kulttuurista eri toimipaikoilta. Työpajoissa koettiin myös hauskoja hetkiä, kun yhdessä tunnistettiin joitakin kirjoittamattomia sääntöjä ja mietittiin, mistä ne ovat alkujaan peräisin. Hienoa on myös, miten tärkeäksi Turvassa koettiin nostaa kulttuuritutkimusten purkaminen ja syventää tietoa vielä koko talon kattavissa työpajoissa”, kertoo yksi fasilitaattoreista, Turvan palveluvalmentaja Riikka Hast.

Millainen sitten on omintakeinen turvalainen kulttuuri?

Kulttuuritutkimuksen tuloksista selvisi, että Turvan kulttuurissa ainutlaatuista on todellinen halu auttaa sekä välitön ilmapiiri, jossa kaikkia on helppo lähestyä ja keneltä tahansa voi kysyä apua. Turvan kulttuuri myös mahdollistaa sen, että turvalaiset pääsevät tekemään ja kokeilemaan rohkeasti uutta ja kokevat voivansa aidosti vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin.

Yhteisen kulttuuritutkimusmatkan päätteeksi Turvassa summattiin ajatuksia siitä, millaisessa työpaikassa turvalaiset voisivat tulevaisuudessakin työskennellä hymy huulilla. Yhdessä päädyttiin pitkälti tunnistettuihin vahvuuksiin: sellainen Turva, jossa ollaan aidosti ylpeitä omasta osaamisesta, toimitaan mutkattomasti omalla persoonalla ja tehdään aidosti rohkeita kokeiluita asiakkaan hyväksi.

Kulttuuritutkimusmatkan tuotoksena syntyi jokaista turvalaista koskettavat Hymyntekijöiden lupaukset, joiden viitoittamina Turvassa kuljetaan yhdessä kohti tavoitekulttuuria ja uutta visiota, Hymysi arvoista Turvaa:

  • Me kuljemme kohti yhteisiä tavoitteita

  • Me onnistumme yhdessä

  • Me saamme asioita aikaan

  • Me uskallamme kokeilla ja onnistua

Kuvaaja: Ville-Veikko Heinonen