Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om Turva

Turva är ett försäkringsbolag som tror på kraften i ett leende

Turva grundades 1910 och ägs av kunderna. Det är ett finskt ömsesidigt skadeförsäkringsbolag, vars vinster används till kundernas fördel i form av rabatter och tjänster av hög kvalitet. Hos Turva försäkrar du de käraste du har i livet enkelt och okomplicerat.

Detta innebär det bästa försäkringsbolaget

Finlands nöjdaste kunder, till vilka vi erbjuder äkta valuta för pengarna.

Våra kunder äger oss. Vi tillämpar inte aktieutdelning, utan vinsterna fördelas till kunderna i form av förmåner och rabatter.

Turvas kunder anser att det är enkelt att vara kund hos Turva. Turva är pålitligt och tar hand om sina kunder.

Av de kunder vi möter är fyra av fem beredda att rekommendera Turva för sina bekanta. (Turvas kundrepsonsenkät 2022)

Basfakta om Turva

Bolagets officiella namn Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva

Bolagets säte

Tammerfors

Antal personal

343 (genomsnittligt antal 2022)

Verkställande direktör

Ville Raunio

Premieinkomst

140,9 M€ (2022)

FO-nummer

0211695-5

År 2022 hade Turva

217 000 personkunder

41 fackförbund

10 700 företagskunder

1 313 534 försäkrade via fackförbund

Ägarkundrelation och ömsesidighet

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva är ett rikstäckande, ömsesidigt skadeförsäkringsbolag. Ömsesidighet innebär att kunderna, det vill säga försäkringstagarna, äger Turva. För kunderna syns ömsesidigheten i konkurrenskraftiga priser, rabatter och ägarkundförmåner.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva är ett finskt bolag, vars tjänsteutbud omfattar alla skadeförsäkringar. Dessutom förmedlar vi LokalTapiola-gruppens frivilliga liv- och pensionsförsäkringar. Vad gäller lagstadgade arbetspensionsförsäkringar är vår partner Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Våra kunder består huvudsakligen av hushåll, organisationer och små och mellanstora företag.

Verksamhetsidé och värden

Vår verksamhetsidé är att vara det bästa skyddet för fackförbundsmedlemmar. Vår målsättning är att vara ett försäkringsbolag som erbjuder service som överträffar förväntningarna. Vi vill att våra anställda ska tycka att vi är den bästa arbetsplatsen.

Värden som styr Turvas verksamhet: ansvarsfullhet, okomplicerad och Le, du är trygg hos Turva!

Ansvarsfullhet

Vi tar hänsyn till ansvarsfullhet i all vår verksamhet. I egenskap av ömsesidigt försäkringsbolag ligger våra rötter i gemensamt ansvar och tanken bakom det är att vi tar riskerna tillsammans och hjälper dem som har råkat illa ut tillbaka på fötterna.

Turvas grunduppgift är att producera nyta och ekonomiska fördelar för sina ägarkunder. För oss betyder ansvarsfullhet branschens bästa omsorg om ägarkunderna, stark solvens, en kultur av att agera rätt, ekologisk hållbarhet och inhemskt ursprung. Dessa är grundvalarna för vår verksamhet. Våra prioriteringar inom ansvarsfullhet byggs på grundvalarna.

Vårt löfte är att fackförbundsmedlemmens vardag är ännu tryggare i framtiden. Detta kräver kontinuerliga handlingar inom såväl socialt ansvar som ekonomiskt ansvar, miljöansvar och ledning av ansvarsfullhet.

Okomplicerad

Hos Turva sköts kundens ärende utan onödiga omvägar. Kunden får betjäning okomplicerat, förståeligt och snabbt. Turvas organisation är också okomplicerad och fungerar effektivt såväl internt som externt. Processerna och beslutsfattandet är tydliga och funktionella med målet att skapa en okomplicerad, men ändå ansvarsfull bolagsverksamhet av hög kvalitet.

Turva är en läraktig organisation som utvecklas kontinuerligt och har siktet modigt inställt på framtiden, och som med sin verksamhet stärker framgången också för sina samarbetsparter.

Le, du är trygg hos Turva!

En av hörnstenarna i Turvas framgång är utomordentlig kundtjänst. God service är ett resultat av kunniga professionella. Vi på Turva lyssnar på, betjänar och bemöter kunden. Turva är lätt att närma sig och finns nära kunden, vilket är orsaken till att förståelsen för kunden är på toppnivå. Vi erbjuder våra kunder den sinnesro som försäkringsskydd medför, varvid det är enklare för kunden att fokusera på att upptäcka sina orsaker att le mitt i vardagen.

Expertisen och serviceandan hos våra anställda är på toppnivå. Vår kompetenta och välmående personal säkerställer även att kundens framtidstro stärks och att det lönar sig med en lång kundrelation.