Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Henkivakuutus yrityksille ja yrittäjille Turvasta

Yksilöllisen eläkevakuutuksen avulla yritys voi palkita ja kannustaa tärkeitä työntekijöitään. Vakuutuksella voi parantaa yksittäisen työntekijän eläketurvaa.

Yrityksen vakuutukset mitoitetaan tarpeen mukaan. Ota yhteyttä Turvaan, niin kerromme mielellämme lisää.

Lyhyesti

Lisäeläkevakuutus on kustannustehokas ratkaisu, joka täyttää sekä työntekijän että työnantajan tarpeet. Työntekijän ei tarvitse maksaa siitä veroja säästövaiheessa. Työnantaja puolestaan säästää palkan sivukulujen maksamisessa. Lisäeläkevakuutus toimii myös rekrytointietuna.


Sijoituskohteet

Rahasto-Omaeläkevakuutus on joustava ja elää yrityksen ja työntekijän tarpeiden mukaan. Sijoituskohteet ovat vertailussa menestyneitä ja kustannustehokkaita LähiTapiola rahastoja sekä varainhoitajan ylläpitämiä sijoitussalkkuja. LähiTapiola rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy. Sijoituskohteeksi voit valita myös Seligson & Co:n rahastoja.

Jos haluat vakaampaa tuottoa säästöillesi, voit valita sijoituskohteeksi myös takuutuottoisen vakuutussäästön, jossa säästösi kasvavat 1,5 %:n perustekorolla sekä vuosittain vahvistettavalla asiakashyvityksellä.

Verotus

Yritys voi vähentää Rahasto-Omaeläkkeen maksut verotuksessa kokonaan. Maksuja ei lueta vakuutetun palkaksi silloin, kun vakuutusmaksut eivät ylitä 8500 € vuodessa ja vakuutus täyttää kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön vaatimukset.

Hyödyt

Rahasto-Omaeläkettä maksetaan työeläkkeen lisäksi joko loppuelämän tai sovitun ajanjakson verran. Säästöjen nostaminen ennen eläkeaikaa on mahdollista vain rajoitetusti. Työntekijän oikeus kertyneeseen säästöön voidaan sitoa työsuhteen kestoon. Jos asiasta ei ole erikseen muuta sovittu, työntekijällä on oikeus kertyneeseen vakuutussäästöön työsuhteen päättyessä.

Rahasto-Omaeläke sisältää turvan kuoleman varalle. Jos vakuutettu kuolee turvan voimassaoloaikana, edunsaajalle maksetaan kuolemantapauskorvauksena 100 % tai 80 % vakuutussäästöstä.

Rahasto-Omaeläke on Henkivakuutusyhtiö LähiTapiolan tuote, jonka saat Turvasta.


Katso myös:

Sairaskulu
Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus yrityksille ja yrittäjille

Matkavakuutus yrityksille ja yrittäjille Turvasta
Matkavakuutus

Matkavakuutus yrityksille ja yrittäjille

Henkivakuutus
Henkivakuutus

Henkivakuutus yrityksille ja yrittäjille