Omaisuusvakuutukset

Turvaa yrityksesi kiinteistöt, koneet ja laitteet.

Yrityksen omaisuuteen ja toimintaan kohdistuu monia erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja häiriöitä yrityksen toiminnalle. Yrityksen toiminta voi myös keskeytyä kokonaan.