Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaan työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, jos työnantaja maksaa teettämästään työstä palkkaa yli 1300 euroa kalenterivuoden aikana. Työntekijällä on puolestaan oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin, jos hänelle sattuu työtapaturma tai hän sairastuu ammattitautiin.

Työtapaturmavakuutuksen liitännäisvakuutuksena on työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Se perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Ota meihin yhteyttä. Asiantuntijoiltamme saat lisätietoa vakuutusten sisällöstä ja itsellesi parhaasta vakuutusratkaisusta.

Lyhyesti

Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lisäksi työnantajalla on mahdollisuus vakuuttaa työntekijänsä myös erilaisilla työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisilla vapaa-ajan vakuutuksilla kuten yksilöllisellä vapaa-ajanvakuutuksella tai vapaa-ajan ryhmävakuutuksella.

Vapaa-ajan vakuutus on erittäin hyvä henkilöstöetu. Koska korvauspiiri on laaja, ei vakuutettu tarvitse välttämättä muuta vapaa-ajan tapaturmavakuutusta. Vapaa-ajan vakuutus on ryhmävakuutuksena myös hinnaltaan edullinen. Työnantajalle vapaa-ajan vakuutukset ovat verovähennyskelpoisia.


Vakuuttamisvelvollisuus


1.1.2016 lukien pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin kuuluvat:

  • työ- ja virkasuhteiset työntekijät
  • johtavassa asemassa työskentelevä osakeyhtiön osakas, joka omistaa yksin enintään 30 % yhtiön osakepääomasta
  • johtavassa asemassa työskentelevä osakeyhtiön osakas, joka omistaa yhdessä perheenjäsenensä kanssa enintään 50 % ja oma omistusosuus tästä on enintään 30 %

Tapaturmavakuutuksen piiriin eivät kuulu:

  • yksityinen ammatinharjoittaja
  • ammatinharjoittajan työhön osallistuva YEL-vakuutettu perheenjäsen
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

1.1.2016 lukien vakuuttamisvelvollisia eivät ole:

  • valtio
  • pientyönantaja, joka maksaa palkkoja enintään 1300 euroa kalenterivuodessa

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) vastaa vakuuttamisvelvollisuudesta vapaiden pientyönantajien ja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien työssä sattuneiden työtapaturmien ja ammattitautien korvaamisesta.

Hallintokantelu

Jos et ole tyytyväinen Turvan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimintaan tai menettelyyn, voit tehdä hallintokantelun Finanssivalvonnalle. Hallintokantelu tulee tehdä kirjallisesti kahden vuoden sisällä menettelystä. Kantelusta tulee ilmetä nimesi ja yhteystietosi, millä perusteilla pidät Turvan menettelyä virheellisenä sekä tieto menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta. Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino.

Vakuutustuotteet

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus takaa vahingoittuneelle hyvän hoidon työtapaturmien ja ammattitautien sattuessa. Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla.

Vakuutus antaa yrittäjälle työaikana samanlaisen turvan kuin hänellä olisi palkansaajana. Lisäksi se on voimassa myös vapaa-ajalla. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa eikä siinä ole urheilurajoituksia.

Vapaa-ajan vakuutukset

Ryhmävakuutus vapaa-ajalle
Vapaa-ajan ryhmävakuutus voidaan ottaa yrityksen koko henkilökunnalle tai jollekin henkilöryhmälle. Ryhmävakuutuksessa ei ole urheilua koskevia rajoituksia.

Yksilöllinen vapaa-ajanvakuutus
Yksilöllinen vapaa-ajanvakuutus tehdään aina nimetylle henkilölle. Yksilöllisessä vakuutuksessa on eräitä urheiluun liittyviä rajoituksia.


Katso myös: