Yksi sopimus riittää

Yksi sopimus riittää.

Yrityksen ajoneuvojen vakuuttamisen perustana on yrityksen ja Turvan välillä solmittava sopimus. Siinä määritellään yrityksen kaikkien ajoneuvojen vakuutusturvan taso ajoneuvolajeittain sekä omavastuut. Sopimus tehdään yritykselle, jolla on y-tunnus ja vähintään yksi ajoneuvo vakuutettuna Turvassa.

Lyhyesti

  • Kirjallisen sopimuksen liitteenä on vakuutusluettelo, josta ilmenevät vakuutetut ajoneuvot ja niiden turva sekä vakuutusmaksu. Myöhemmin hankittavat ajoneuvot liitetään vakuutusta tehtäessä samaan sopimukseen, ja niille tulee voimaan aiemmin sovittu turva.
  • Vakuutusten ylläpito on helpompaa.
  • Vakuutusturva voidaan räätälöidä entistä paremmin yrityksen tarpeisiin sopivaksi.
  • Vähemmän ja selkeämpiä tulosteita.

Kolme erilaista laskutussopimusta

Jokaiseen sopimukseen liittyy aina myös laskutussopimus. Sillä sovitaan ja määritellään esimerkiksi laskutusjaksot sekä muutosten vaikutukset laskutukseen. Ellei toisin sovita, laskut toimitetaan postitse, mutta muutkin tavat kuten sähköinen lasku ovat mahdollisia.

Peruslaskutussopimus on sopivin vaihtoehto silloin kun halutaan kaikki samaan aikaan erääntyvät maksut samalle laskulle. Jos muutos kohdistuu jo maksettuun vakuutukseen, Turva joko palauttaa ylimääräisen maksun tai lähettää lisälaskun. Yleensä hyvitykset palautetaan aina.

Ajoneuvokohtaisessa laskutuksessa jokainen ajoneuvo on omalla laskullaan. Jokaisesta muutoksesta lähtee joko uusi lasku tai hyvitys.

Erikoislaskutussopimus eroaa peruslaskutussopimuksesta siinä, että jokaisesta muutoksesta ei lähde uutta laskua, vaan laskut lähetetään sovituin määrävälein.


Katso myös:

Liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja.
Liikennevakuutus

Liikennevakuutus korvaa henkilövahinkoja sekä syyttömän osapuolen omaisuusvahinkoja.

Kaskovakuutus korvaa omalle ajoneuvolle sattuneita vahinkoja.
Kaskovakuutus

Kaskovakuutus on ainoa vakuutus, joka korvaa omalle ajoneuvolle sattuneita vahinkoja.