Yritysvakuutus Työtapaturma ja ammattitauti

Tyotapaturma ja ammattitauti

Uusi tapaturma- ja ammattitautilaki tuli voimaan 1.1.2016.

Tapaturma tulee sattua työssä eli työtä tehtäessä tai työntekopaikan alueella. Tapaturma voi sattua myös varsinaisen työntekopaikan ulkopuolella, esimerkiksi työmatkalla tai ruokatauolla; erityisissä olosuhteissa, kuten esimerkiksi koulutus- tai virkistystilaisuudessa tai työssä, joka on tehty kotona tai muussa vastaavassa paikassa (etätyö).

Tapaturmien lisäksi korvataan työliikekipeytyminen, jonka korvattavuuteen liittyy kuitenkin laissa rajoituksia. Lisäksi korvataan ammattitautiepäilyn ja ammattitaudin aiheuttamia kustannuksia. Ammattitautilain mukaan ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti ja pääasiallisesti on aiheutunut työn fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta syystä.