Yritysvakuutus Toiminta

Vastuuvahinko

Voit ottaa yrityksesi turvaksi toiminnan vakuutuksia, joilla voit varautua erityyppisiin riskeihin ja epämiellyttäviin yllätyksiin.
Vastuuvakuutuksella voi varautua riskiin joutua vahingonkorvausvelvolliseksi ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta. Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata lakimiehen käytöstä aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jos yritys on osallisena riita-, rikos- tai hakemusasiassa. Keskeytysvakuutuksella taas voi turvata yrityksen liiketoiminnan tuloksen, jos liiketoiminta keskeytyy esimerkiksi omaisuusvahingon takia.