Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Jäsenvakuutus on vain Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n jäsenille räätälöity henkilövakuutus.

Ammattiliittosi on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Jäsenet on vakuutettu myös ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.
Liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenenä olet vakuutettuna Järjestövakuutuksessa.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet.
Vakuutettuina ovat myös liittoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden
palveluksessa ei ole työntekijöitä.

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan jäsenen työssään aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.


Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä 15.000 € vahinkotapahtumaa kohti. Omavastuu korvattavista kustannuksista on 15 %, kuitenkin vähintään 150 €.
Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa.

Vakuutus on voimassa ulkomailla tapahtuvien työsuoritusten osalta kaikkialla maailmassa, jos kysymys on suomalaisen työnantajan ja vakuutetun välisestä työsuhteesta ja tästä työsuhteesta aiheutuvat riidat kuuluvat käsiteltäviksi Suomessa.

Poiketen vakuutusehdoista vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.
Vakuutus koskee myös tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain perusteella hoidettavia asioita ja viran hakuun liittyviä asioita silloin, kun järjestö ja vakuutusyhtiö pitävät sitä asian laatuun nähden tarpeellisena.

Vakuutuksesta korvataan myös virkasuhteita koskevat pakollisten oikaisuvaatimusten esittämisestä aiheutuneet kulut, kun itse vakuutustapahtuma on korvattava.

Ota aina ensin yhteys ammattiliittoon. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutukset

Matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Jäsenvakuutukset

Tapaturmavakuutus

Jäsenvakuutukset

Järjestövakuutus