Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Vakuutusväen Liiton jäsenet on vakuutettu vapaa-ajan matkustajavakuutuksella sekä ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.

Liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton työssäkäyvät jäsenet.

Voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutuksesta korvataan

Ammatillinen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta jäsen on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.


Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.