-Nyhet-

1.4.2015

Förmån endast för OAJ-medlemmar
Livförsäkring till halva priset

Bland finländska familjer är det vanligt att mamma och pappa inte har någon livförsäkring. Däremot är hunden i familjen oftast försäkrad. Att teckna en livförsäkring är enligt servicedirektör Juha Aho från Försäkringsbolaget Turva detsamma som att ta ansvar. Det handlar om att trygga familjens vardag och framtid.


– Att teckna en livförsäkring är detsamma som att bry sig om sina nära och kära och deras framtid. En livförsäkring är det bästa man kan skaffa sin familj, säger Juha Aho.

Försäkra det dyrbaraste du har

De låneskyddsförsäkringar som bankerna erbjuder tryggar återbetalningen av bolånet i händelse av dödsfall, men de ersätter ingenting annat. Den ersättning som utbetalas med stöd av ett låneskydd går till banken. Dessutom är en låneskyddsförsäkring betydligt dyrare än en livförsäkring.

– Livförsäkringen är den förmånligaste försäkringen som finns, och ändå är livet det dyrbaraste vi har, konstaterar Juha Aho.

– Om mamma eller pappa går bort är det en fruktansvärd tragedi, och då är det verkligen en onödig extra börda om familjen dessutom hamnar i ekonomisk kris eller förlorar sitt hus, menar han.

Vid dödsfall kan barnen bli tvungna att betala stora arvsskatter, och även i detta fall är livförsäkringen till nytta. Livförsäkringen är alltså också en investering i barnens framtid.

I Finland har sambor inte ens närapå samma sociala trygghet som äkta makar, i synnerhet inte om de inte har gemensamma barn. I en livförsäkring kan man själv välja förmånstagare.

– Nu är det enkelt att skaffa en livförsäkring, uppmuntrar Juha Aho.

Ta ansvar för dina nära och kära

– Att teckna en livförsäkring är detsamma som att ta ansvar. Det handlar om att trygga familjens vardag och framtid, påminner Juha Aho.

Fem sjättedelar av alla finländare som har familj eller lån tycker att det är både smart och ansvarsfullt att teckna en frivillig livförsäkring. Ändå är det bara en tredjedel av dem som verkligen gör det, och då är skyddet dessvärre många gånger otillräckligt. Finländarnas livförsäkringsskydd är ofta mindre än 20 000 euro. Räcker det till för att täcka bolånet och försörja hela familjen?

Henkikulta till halva priset – endast för OAJ-medlemmar

Turvas Henkikulta är en medlemsförmånsförsäkring som vi erbjuder endast fackförbundsmedlemmar och deras familjer. Alla OAJ-medlemmar får en kampanjrabatt på nya Henkikulta-avtal som erbjudits under kampanjtiden och som godkänts inom erbjudandets giltighetstid: ”2 år till priset av 1”. Under kampanjen ger vi 50 procent rabatt på avgiften för två år för nya Henkikulta-försäkringar som erbjudits under perioden 1.4.2015–31.12.2015 och som godkänts under erbjudandets giltighetstid.

Kampanjrabatten tillämpas inom Turvas försäljningsorganisation. Den gäller inte försäkringar som köpts i webbutiken. Dödsfallsförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.