Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har försäkrat dig hos Turva med en resenärförsäkring för fritid, resgods- och reseansvarsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för fritid. Till medlemsförsäkringen hör också en yrkesmässig ansvars- och rättskyddsförsäkring.

Organisationsförsäkring gäller under organisationsuppdrag och -tillställningar.

Medlemsförsäkring

Resenärförsäkring

Medlemsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Medlemsförsäkring

Resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring

Medlemsförsäkring

Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Medlemsförsäkring

Organisationsförsäkring