Rabatter för fackmedlemmar och ägarkunder

  1. Som fackmedlem får du fortlöpande 10 % rabatt på hemförsäkringen och frivilliga bil- och personförsäkringar.
  2. Dessutom får du allt större rabatt som ägarkund ju längre du har varit kund hos Turva: 5 % rabatt efter 1 år, 7 % rabatt efter 5 år, 10 % rabatt efter 10 år. Du får ägarkundsrabatt på alla dina försäkringar - också trafikförsäkringen.
  3. Obs! Du sparar genast reda pengar, upp till 17 % på avgifterna för alla hem-, person- och kaskoförsäkringar, genom att höra till fackförbundet och koncentrera dina försäkringar hos oss. Du får 10 % förbundsrabatt samt genast 7 % koncentrationsrabatt för ägarkunder. Koncentrationsrabatten för ägarkunder stiger dessutom till 10 % redan efter 5 års kundrelation.

Förmåner för arbetslösa

Om huset eller lösöret drabbas av en skada medan fackmedlemmen är arbetslös får han eller hon ersättning med stöd av hemförsäkringen utan avdrag för grundsjälvrisken. Självriskförmånen kan utnyttjas en gång per hushåll under kundrelationen/medlemskapet förutsatt att arbetslöshetskassan har informerats om att personen i fråga är arbetslös.

Turva kan på begäran bevilja en arbetslös kund som hör till ett fackförbund sex veckors räntefri tilläggsbetalningstid. En kund som väntar på sin första arbetslöshetsersättning ska efter att ha fått Turvas räkning snarast möjligt kontakta närmaste Turvakontor för att få förlängd betalningstid. Det går också bra att ringa servicenumret 01019 5110 för närmare instruktioner.

Ersättning för hemvårdstjänster

Turva gör det nu möjligt för alla fackmedlemmar att få ersättning för hemvårdstjänster under konvalescenstiden efter ett olycksfall. Det maximala ersättningsbeloppet är 500 euro. Syftet med denna förmån är att underlätta vardagen efter ett olycksfall. Som medlem i ditt fackförbund har du rätt till förmånen, om du har en hemförsäkring och en individuell olycksfallsförsäkring i Turva. Olycksfallsförsäkringen ska ha tecknats efter 1.6.2008. Läs mer om hemvårdstjänster (endast på finska)

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du hjälpa dina nära och kära även ovanifrån. Turvas Henkikulta är en specialprissatt livförsäkring som hjälper dig att trygga din familjs ekonomiska framtid. Läs mer om Henkikulta (endast på finska)

Liittokasko

Turvas Liittokasko är en utmärkt bilförsäkring med en helt unik bonusförmån: när du har haft försäkringen i tre år och kört utan missöden i trafiken, förlorar du därefter ingen bonus om en skada skulle inträffa. Läs mer om Liittokasko (endast på finska)

Kontakta Turva

Närmare information om våra försäkringar får du på Turvas alla servicekontor och på Turvas servicenummer. Kom ihåg att nämna vilket fackförbund du hör till.