OAJ FSL och TURVA

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal, som medför Dig som fackmedlem betydande försäkringsförmåner. Som medlem får Du den medlemsförsäkring som OAJ har förhandlat. Den är en personförsäkring som är anpassade enbart för OAJ:s medlemmar.


Pengarna på kontot t.o.m. på en dag!

Nu kan du söka ersättning behändigt över nätet med stöd av den reseförsäkring som ditt förbund har tecknat för dig.

Läs mer.

Ta med ditt medlemskort på alla resor

OAJ har tecknat en resenärförsäkring för sina medlemmar hos försäkringsbolaget Turva. Förbundets medlemskort fungerar som reseförsäkringskort. Se därför till att du alltid har det med dig när du reser.

Läs mer


Skadeanmälan

Anvisningar om hur du anmäler en skada hittar du i avsnittet om ersättningar på denna webbsida.

Nödtjänsten kommer till undsättning

Nödtjänsten vid fordonsskador betjänar dygnet runt. Ta kontakt (endast på finska)

Kontakta Turva

Närmare information om våra försäkringar får du på Turvas alla servicekontor och på Turvas servicenummer. Kom ihåg att nämna vilket fackförbund du hör till.