Kutsu yhtiökokoukseen

29.4.2019 - Turvassa tapahtuu

Elä täysillä, Turva turvaa!

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 10.5.2019 klo 13.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Järvensivuntie 3, Tampere.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat 3.5.2019 alkaen osakkaiden nähtävinä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Järvensivuntie 3, Tampere sekä olennaisin osin yhtiön kotisivuilla. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään osakkaille pyydettäessä.

Osakkaan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 6.5.2019 kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla yhtiön pääkonttoriin, osoite: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva/yhtiökokousilmoittautumiset, PL 117, 33101 TAMPERE tai puhelimitse Pauliina Paavola, puh. (03) 2313 9201 tai sähköpostilla pauliina.paavola@turva.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.

Tampere 12.4.2019

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Hallitus

Katso myös: