Matkavakuutus Barcelonan tilanteeseen liittyen

18.8.2017 -

Barcelonan eilinen terroristi-isku, ja muut aiemmat iskut Euroopassa ovat aiheuttaneet kyselyitä matkustajavakuutukseen liittyen.

Matkasairaus- tai tapaturma

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkalla alkaneesta sairaudesta tai sattuneesta tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Toisinaan hoito ulkomailla voi olla hyvinkin kallista, joten välttämättömille hoitokuluille ei ole asetettu euromääräistä ylärajaa.

Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkiot, lääkärin määräämät lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut ja tapaturmavamman vaatima fysikaalinen hoito.
Vakuutuksesta voidaan korvata myös sairaankuljetus ambulanssilennolla kotimaahan silloin, kun se potilaan hoidon kannalta on perusteltua ja siitä on etukäteen sovittu Turvan kanssa.
Matkasairaus- tai tapaturma korvataan normaalisti terrori-iskutapauksissakin.

Matkan peruuttaminen tai keskeyttäminen

Terrori-isku tai muut levottomuudet matkakohteessa eivät ole matkavakuutusehtojen mukaan korvattavia matkan peruuntumisen tai matkan keskeytymisen syitä. Matkavakuutus ei siis korvaa peruuntumiskuluja tai mahdollisia ylimääräisiä matkakuluja.
Mikäli vakuutetulle tai hänen lähiomaiselleen on sattunut matkalla henkilövahinko (sairastuminen, tapaturma, kuolema), korvataan henkilövahinko ja siitä mahdollisesti aiheutunut matkan keskeytyminen vakuutusehtojen mukaisesti.

Matkalta myöhästyminen

Matkalta myöhästyminen voi tulla korvattavaksi, jos vakuutettu on myöhästynyt ennalta varatulta jatkoyhteydeltä matkalla käyttämäänsä yleistä kulkuneuvoa kohdanneen rikollisen teon vuoksi. Tällöin rikollisen teon tulisi kuitenkin olla kohdistunut suoraan kyseiseen vakuutetun itse käyttämään yleiseen kulkuneuvoon.

Jos olet tarvitset apua matkalla, sinua palvellaan puhelimitse mihin vuorokauden aikaan tahansa:
SOS-hätäpalvelu 24h
+358 1019 5111

Katso myös: