Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Liiton jäsenet on vakuutettu Turvassa jäsenvakuutuksella. Se sisältää matkustajavakuutuksen koti- ja ulkomaanmatkoille sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

1.1.2018 alkaen liitto vakuuttaa jäsenensä Turvassa myös ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella, potilasvakuutuksella ja Järjestövakuutuksella.

Vakuutukset ovat jäsenetu, jonka Toimintaterapeuttiliitto on maksanut puolestasi.

Ryhmäpotilasvakuutus

Vakuutus kattaa liiton jäsenten (paitsi ei opiskelijajäsenten) itsenäisinä yrittäjinä harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan. Vakuutus ei kata avustajaa eikä työntekijää. Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka on Potilasvahinkolain mukaan korvattava.

Lisätietoja potilasvakuutuksesta saat Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.
Potilasvakuutuskeskus

Potilasvakuutustodistuksen voit tulostaa liiton internetsivuilta tai pyytää Turvan asiakaspalvelusta p. 01019 5110 tai palvelutoimistoista.