Uutinen

Ulkomaille rekisteröidyllä aluksella työskentelevät ja Kela-kortti

Kela on saattanut pyytää ulkomaille rekisteröidyillä aluksilla työskenteleviä, vakituisesti Suomessa asuvia merimiehiä palauttamaan Kela-kortin. Näillä henkilöillä on kuitenkin edelleen oikeus sairaanhoitoetuuksiin eli he voivat käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja ja heillä on oikeus saada Kelalta sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon kustannuksista ja apteekista ostetuista lääkkeistä. Näitä etuuksia varten Kela antaa merimiehelle asiakirjan ”Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa”. Tutustu tarkemmin Kelan sivuilta:

Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa
Kelan merimiesinfo

Turvan henkilövakuutukset ovat asiakkaillamme edelleen normaalisti voimassa, vaikka asiakasta olisi pyydetty palauttamaan Kela-kortti. Edellytyksenä on, että asiakas asuu vakituisesti Suomessa ja hänellä on Kelan todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Samoin edellytyksin merimiehille voidaan myöntää myös uusia henkilövakuutuksia.