Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt förbundsförsäkring, som gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

SuPer har försäkrat sina studerandemedlemmar med olycksfallsförsäkring.

Medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar) är försäkrade med patientförsäkring.

Patientförsäkring

Patientförsäkringen ersätter personskador som uppstått i samband med hälso- och sjukvård som skall ersättas enligt Patientskadelagen.

Försäkrade är medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar).

Närmare information om patientförsäkringen på Patientförsäkringscentralens sidor: http://www.pvk.fi/sv/