Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt förbundsförsäkring, som gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

SuPer har försäkrat sina studerandemedlemmar med olycksfallsförsäkring.

Medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar) är försäkrade med patientförsäkring.

Olycksfallsförsäkring för studerandemedlemmar

Försäkrade är studerandemedlemmar under 65 år. Försäkringen upphör den dag som studeranden har angett som examensdag i förbundets medlemsregister.

Försäkrigen gäller under fritid, studietid och under oavlönad arbetspraktik med anknytning till studier överallt i världen. Den gäller inte i samband med tävlingsidrott eller därtill anknuten träning eller vid utövande av i villkoren särskilt uteslutna idrottsgrenar och hobbyer. Försäkringen gäller varken i arbete eller i förhållanden som beror på arbete.

Försäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall 981 € per skada, ersättning för bestående men 24 720 € och dödsfall genom olycksfall 2 063 €.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

The embedded asset has been deleted:
Asset Type: LTContent_C
Asset Id: 1398551441166
PAGENAME: Turva/LTContent_C/LTDocumentEmbedDetail