Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt förbundsförsäkring, som gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

SuPer har försäkrat sina studerandemedlemmar med olycksfallsförsäkring.

Medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar) är försäkrade med patientförsäkring.

Förbundsförsäkring

Som medlem i förbundet är du försäkrad genom förbundsförsäkring när du deltar i SuPer organisationsuppdrag och tillställningar i Finland och utomlands.

I förbundsförsäkringen ingår resenärförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.

Om en skada inträffat under ett organisationsuppdrag bifogas programmet för det organiserade tillfället till skadeanmälan och anmälan skickas till förbundets medlemstjänst.