Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Som medlem i förbundet omfattas du av den kollektiva medlemsförsäkringen. I den ingår yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt förbundsförsäkring, som gäller under förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

SuPer har försäkrat sina studerandemedlemmar med olycksfallsförsäkring.

Medlemmar i egenskap av självständiga företagare (inte studerandemedlemmar) är försäkrade med patientförsäkring.

Medlemsförsäkring

Förbundsförsäkring

Medlemsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för studerandemedlemmar

Medlemsförsäkring

Yrkesmässig ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Medlemsförsäkring

Patientförsäkring