Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

SuPerin järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenet ovat vakuutettuina Järjestövakuutuksella.

Jäsenvakuutukseen kuuluu myös ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä potilasvakuutus.

Opiskelijajäsenet on vakuutettu tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa opiskelu- ja vapaa-aikana sekä opiskeluun liittyvän palkattoman työharjoittelun aikana.

Ryhmäpotilasvakuutus

Vakuutus kattaa liiton jäsenten (paitsi ei opiskelijajäsenten) itsenäisinä yrittäjinä harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan.

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka on Potilasvahinkolain mukaan korvattava.

Lisätietoja potilasvakuutuksesta saat Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.
Potilasvakuutuskeskus


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Järjestövakuutus

Jäsenvakuutukset

Opiskelijajäsenten tapaturmavakuutus

Jäsenvakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus