Ryhmäpotilasvakuutus

Vakuutus kattaa liiton jäsenten (paitsi ei opiskelijajäsenten) itsenäisinä yrittäjinä harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan.

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneen henkilövahingon, joka on Potilasvahinkolain mukaan korvattava.

Lisätietoja potilasvakuutuksesta saat Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.
Potilasvakuutuskeskus