Jäsenvakuutukset

Liiton jäsen

SuPerin järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenet ovat vakuutettuina Järjestövakuutuksella.

Jäsenvakuutukseen kuuluu myös ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä potilasvakuutus.

Opiskelijajäsenet on vakuutettu tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa opiskelu- ja vapaa-aikana sekä opiskeluun liittyvän palkattoman työharjoittelun aikana.

Opiskelijajäsenten tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton opiskelijajäsenet. Opiskelijajäsen kuuluu vakuutuksen piiriin siihen päivään saakka, jonka hän on liiton jäsenrekisteriin ilmoittanut tutkinnosta valmistumispäiväksi.

Voimassaoloaika

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa opiskelu- ja vapaa-aikana sekä opiskeluun liittyvän palkattoman työharjoittelun aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään 980 € tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamasta täydestä pysyvästä haitasta 24 684 €. Osittaisesta haitasta korvataan haitta-asteen osoittama osa täydestä määrästä. Tapaturmaisen kuoleman korvaus on 2 060 €. Vakuutusehdoista poiketen kuolemantapauskorvauksen edunsaajina ovat aina omaiset.


Opiskelijoiden tapaturmavakuutuksen sopimusnumero on 553-0684865-6.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Järjestövakuutus

Jäsenvakuutukset

Opiskelijajäsenten tapaturmavakuutus

Jäsenvakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Jäsenvakuutukset

Ryhmäpotilasvakuutus