Opiskelijajäsenten tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton opiskelijajäsenet. Opiskelijajäsen kuuluu vakuutuksen piiriin siihen päivään saakka, jonka hän on liiton jäsenrekisteriin ilmoittanut tutkinnosta valmistumispäiväksi.

Voimassaoloaika

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa opiskelu- ja vapaa-aikana sekä opiskeluun liittyvän palkattoman työharjoittelun aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään 981 € tapaturmaa kohti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vakuutus korvaa tapaturman aiheuttamasta täydestä pysyvästä haitasta 24 720 €. Osittaisesta haitasta korvataan haitta-asteen osoittama osa täydestä määrästä. Tapaturmaisen kuoleman korvaus on 2 063 €. Vakuutusehdoista poiketen kuolemantapauskorvauksen edunsaajina ovat aina omaiset.
Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.

Opiskelijoiden tapaturmavakuutuksen sopimusnumero on 553-0684865-6.