Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat:

  • toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet
  • ammattiin liittyvässä jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat jäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
  • opiskelijajäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
  • tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa olevat eläkeläiset (työ- tai virkasuhteeseen liittyvissä asioissa)
  • liiton jäsenet, SuPerin ammattiosastoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat ja liiton opiskelijajäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä (ammatin harjoittamiseen liittyvissä asioissa). Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun liiton jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.

Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sopimusnumero on 512-0109474-R.

Voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutus on voimassa myös ulkomailla tapahtuvassa enintään vuoden kestävässä työssä ja työharjoittelussa.

Vakuutuksesta korvataan

Ammatillinen vastuuvakuutus

Ammatillisesta vastuuvakuutuksesta korvataan henkilöjäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusmäärä on 50 000 € vahinkotapahtumaa kohden, omavastuu on 100 €.

Ammatillinen oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet työ-, virka- tai toimeksiantosopimuksista aiheutuneissa riita-asioissa.

Poiketen vakuutusehdoista vakuutuksen kohteena ovat myös työ- ja virkasuhteisiin liittyvät rikosasiat, kun ne eivät koske vakuutetun tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta. Vakuutetun rikosasian yhteydessä esittämä yksityisoikeudellinen vaatimus korvataan, mikäli vaatimus on kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Vakuutuksesta korvataan myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa. Oikeusturvavakuutuksen käyttämisen edellytyksenä on liiton kirjallinen suostumus.

Kuuden kuukauden karenssiaikaa (jäsenyyden kesto) ei noudateta opiskelijajäsenten ja niiden jäsenten osalta, jotka liittyvät liiton ammattiosaston jäseniksi kolmen kuukauden kuluessa valmistumisen jälkeen.

Kuuden kuukauden karenssia (jäsenyyden kesto) ei sovelleta niihin uusiin jäseniin, jotka siirtyvät liittoon suoraan toisesta ammattijärjestöstä ja jotka tässä aikaisemmassa järjestössä ovat olleet vakuutettuina vastaavalla vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella.

Vakuutusmäärä on 12 000 € vahinkotapahtumaa kohden. Omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 200 €.