Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Ditt fackförbund har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Turva. I försäkringen ingår resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Under facklig organisationsverksamhet och möten omfattas medlemmarna av Organisationsförsäkring.

Resenärförsäkring

Försäkrade

Försäkrade är alla förbundsmedlemmar under 70 år, vilka är fast bosatta i Finland och berättigade till förmånerna enligt den finska sjukförsäkringslagen. Försäkrade är även under 20-åriga medresande barn. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, den försäkrades makes barn samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade.

Innehåll av försäkring

Försäkringen gäller på fritidsresor från Finland till utlandet och på fritidsresor i Finland då resan sträcker sig minst 50 km från den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad.

Resenärförsäkringen gäller inte på resor mellan den försäkrades bostad, arbetsplats, studieort eller fritidsbostad. Försäkringen gäller högst 45 dygn från början av resan.

Försäkringen gäller inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, ej heller vid utövande av vissa idrottsgrenar eller hobbyer som nämns i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter

Försäkringen ersätter utan övre gräns vårdkostnaderna för akut sjukdom eller för olycksfall som inträffat under resa.

Försäkringen ersätter även kostnader vid annullering och avbrytande av resa samt kostnader vid försening från resa. Försäkringen ersätter också resekostnader vid förtidig hemresa på grund av en krissituation på resmålet.

Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.

Reseförsäkringskort

Ditt medlemskort är också ditt reseförsäkringskort, så ha alltid med det på resor.