Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Ditt fackförbund har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Turva. I försäkringen ingår resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Under facklig organisationsverksamhet och möten omfattas medlemmarna av Organisationsförsäkring.

Organisationsförsäkring

Som medlem i förbundet är du försäkrad genom en Organisationsförsäkring, när du deltar i förbundets organisationsuppdrag och tillställningar (t ex möten, seminarier, utbildningsdagar).

Organisationsförsäkring innefattar resenärförsäkring, resgodsförsäkring, reseansvarsförsäkring och reserättsskyddsförsäkring.

Om en skada inträffat under ett organisationsuppdrag bifogas programmet för det organiserade tillfället till skadeanmälan och anmälan skickas till förbundets medlemstjänst.