Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Ditt fackförbund har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Turva. I försäkringen ingår resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Under facklig organisationsverksamhet och möten omfattas medlemmarna av Organisationsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Försäkrade

Försäkrade är alla förbundsmedlemmar under 70 år, vilka är fast bosatta i Finland och berättigade till förmånerna enligt den finska sjukförsäkringslagen.

Innehåll av försäkring

Försäkringen gäller överallt i världen. Den gäller dock inte vid tävlingsidrott eller träning för sådan, ej heller vid utövande av vissa idrottsgrenar eller hobbyer som nämns i försäkringsvillkoren.

Försäkringen ersätter vårdkostnader i samband med olycka och bestående invaliditet genom en olyckshändelse.
Ersättningar ska ansökas inom ett år från uppkomsten av kostnaderna.