Medlemsförsäkring

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Ditt fackförbund har tecknat en kollektiv medlemsförsäkring i Turva. I försäkringen ingår resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Under facklig organisationsverksamhet och möten omfattas medlemmarna av Organisationsförsäkring.

Medlemsförsäkring

Resenärförsäkring

Medlemsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Medlemsförsäkring

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Medlemsförsäkring

Organisationsförsäkring