Jäsenvakuutukset

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

Journalistiliitto on vakuuttanut sinut Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen vapaa-ajan matkoille sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Journalistiliiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenet ovat vakuutettuina Järjestövakuutuksella.

Jäsenvakuutukseen kuuluu myös ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus.

Tapaturmavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle.

Kun jäät eläkkeelle

Journalistiliiton jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle. Liiton ottamien vakuutusten päättyessä jäsenen on mahdollista ottaa Turvasta matkustaja- ja tapaturmavakuutus. Lue lisää

Vakuutusmäärät

Tapaturman hoitokulut 9 785 €, ei omavastuuta
Pysyvän haitan korvaus 39 138 €
Kuolemantapauskorvaus 9 785 €

Tapaturmavakuutuksen sopimusnumero on 553-0504600-6.


Voimassaoloaika

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana. Se ei kuitenkaan ole voimassa kilpaurheilussa eikä vakuutusehdoissa mainituissa urheilulajeissa ja harrastuksissa.

Vakuutuksesta korvataan

Vakuutuksesta korvataan tapaturman hoitokuluja enintään vakuutusmäärään saakka. Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvataan vakuutusmäärä. Osittaisesta haitasta korvataan haitta-asteen osoittama osa täydestä vakuutusmäärästä. Lisäksi vakuutukseen sisältyy tapaturmaisen kuoleman korvaus.
Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.


Katso myös:

Jäsenvakuutukset

Matkustajavakuutus

Jäsenvakuutukset

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus