Tapaturma vapaa-ajalla (kuolemantapauskorvaus)

Vakuutukseen saattaa sisältyä myös korvaus pysyvästä lääketieteellisestä haitasta ja tapaturmaisesta kuolemasta. Korvauksensaajana kuolemantapauksissa ovat omaiset.

Toimi näin

  1. Ilmoita vahingosta sähköisellä lomakkeella.

    Siirry lomakkeelle
  2. Tapaturmaisen kuoleman korvauskäsittelyä varten toimita yhtiöön:
  • katkeamaton sukuselvitys
  • Hoitokertomukset hoidon alusta alkaen
  • Ruumiinavauspöytäkirja
  • Poliisin tutkintapöytäkirja, jos poliisitutkinta on tehty
  • edunsaajien nimet, osoitteet, henkilötunnukset ja tilinumerot