Vakuutusturva jäsenille

Ammattiliiton jäsenvakuutukset

SEL:n jäsenet on vakuutettu vapaa-ajan matkustajavakuutuksella. järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa liiton jäsenet on vakuutettu Järjestövakuutuksella.

Matkustajavakuutus

Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet. Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Jos jäsen jää pysyvälle eläkkeelle ennen kuin täyttää 68 vuotta, vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, jolloin jäsen jää pysyvälle eläkkeelle.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset. lapsilla tarkoitetaan vakuutetun omia lapsia ja lapsenlapsia, vakuutetun puolison lapsia sekä vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asuvia lapsia.

Matkustajavakuutuksen sopimusnumero on 553-1023238-E.


Voimassaolo

Vakuutus on voimassa

  • Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla
  • Vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta

Korvaukset

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta.
Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja, jos peruuntuminen tai keskeytyminen johtuu vakuutetun tai lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmasta. Vakuutuksesta korvataan myös matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja. Vakuutuksesta korvataan lisäksi ennenaikaisen kotiinpaluun matkakuluja, jos matkakohteessa on kriisitilanne.
Korvausta tulee hakea vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.
Vakuutetun kuoltua matkan aikana korvataan kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset ulkomailta tai hautauskustannukset ulkomailla.

Tärkeimmät rajoitukset

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaan matkoilla, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään 50 km etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Matkustajavakuutus ei ole voimassa asunnon, työpaikan, opiskelupaikan ja vapaa-ajan asunnon välisillä matkoilla.

Vakuutus on voimassa yhtäjaksoisesti enintään 45 vuorokautta matkan alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, eikä ehdoissa erikseen poisrajatuissa urheilulajeissa tai harrastuksissa.

Matkavakuutuskortti

Voit ladata matkavakuutuskorttisi Turvan mobiilisovelluksen kautta, mikäli sinulla on käytössäsi tähän soveltuva älypuhelin. Lue lisää.

Voit pyytää matkavakuutustodistuksen myös Turvasta tai tulostaa sen SEL:n verkkosivuilta www.selry.fi. Todistus kannattaa pitää matkalla mukana ja esittää ulkomailla hoitolaitoksessa. Näin hoitolaitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus.

Jos sairastut matkalla, sinulle sattuu tapaturma tai jos hoitolaitoksen kanssa tulee ongelmia, voit aina ottaa yhteyttä matkavakuutuskortissa / -todistuksessa mainittuun SOS hätäpalveluun, joka on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama kansainvälinen "hälytyskeskus". Sieltä saat tietoja vakuutuksen sisällöstä ja he antavat myös ohjeet, miten kyseisessä tapauksessa pitäisi menetellä. SOS palvelee ympäri vuorokauden ja myös suomen kielellä.