Korvauksen hakuohjeet

Tavoitteenamme on, että korvausratkaisumme ovat ymmärrettäviä ja selkeitä sekä vastaavat asiakkaille antamiamme lupauksia. Päätöksemme perustuvat lakiin, hyvään vakuutustapaan ja vakuutusehtoihimme. Henkilökuntamme neuvoo ja ohjaa korvauksen hakemisessa. Korvausratkaisun annamme mahdollisimman pian.
Korvausasian ratkaisemiseksi vakuutusyhtiölle on toimitettava tarpeelliset selvitykset. Turvalla on oikeus tarkistaa, että puolueen jäsenyytesi on kunnossa.
Mikäli korvauspäätöksemme mielestäsi on virheellinen tai ei käsityksesi mukaan vastaa vakuutusehtoja, voit valittaa päätöksestä.

Vahinkoilmoitukset

Voit täyttää sähköisen vahinkoilmoituksen ja lähettää sen heti Turvaan. Vahinkoilmoitukset löydät tästä
Matkavahinko:  Avaa sähköinen lomake

 

Postitettavat vahinkoilmoitukset

Voit käytää vahingosta ilmoittamiseen myös tulostettavia vahinkolomakkeita. Löydät lomakkeet tästä

Täytetyn ja tulostetun vahinkoilmoituksen voit postittaa maksutta Turvaan vieressä näkyvällä osoitteella.

 


Matkasairaus tai matkatapaturma järjestötehtävämatkalla

 • vahinkoilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (toimitetaan ensin puolueen jäsenpalveluun ja sieltä Turvaan)
 • kopio matkalipuista tai muu tosite matkasta
 • alkuperäiset kuitit hoitokuluista
 • kopio järjestötehtävämatkan tai järjestötilaisuuden ohjelmasta

Järjestötehtävämatkan peruuntuminen

 • vahinkoilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (toimitetaan ensin puolueen jäsenpalveluun ja sieltä Turvaan)
 • lääkärintodistus sairaudesta tai tapaturmasta, jonka takia matka peruuntuu
 • virkatodistus sukulaisuussuhteesta, jos matka peruuntuu lähiomaisen tapaturman, sairastumisen tai kuoleman vuoksi
 • alkuperäiset matkaliput tai matkanjärjestäjän todistus matkan hinnasta
 • matkanjärjestäjän todistus siitä, kuinka paljon matkan järjestäjä on palauttanut matkan hinnasta
 • kopio järjestötehtävämatkan tai järjestötilaisuuden ohjelmasta

Järjestötehtävämatkan keskeytyminen tai sen muuttuminen

 • vahinkoilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (toimitetaan ensin puolueen jäsenpalveluun ja sieltä Turvaan)
 • lääkärintodistus tapaturmasta tai äkillisestä sairaudesta
 • virkatodistus sukulaisuussuhteesta, jos matka keskeytyy tai muuttuu lähiomaisen äkillisen sairastumisen, tapaturman tai kuoleman vuoksi
 • alkuperäisen matkasuunnitelman mukaiset matkaliput tai matkanjärjestäjän todistus matkan hinnasta ja kestoajasta, jos liput on luovutettu matkanjärjestäjälle hyvitystä varten
 • ylimääräiset matkaliput (matkustajan kappale)
 • matkanjärjestäjän todistus siitä, onko hyvitystä maksettu, ja jos on, kuinka paljon
 • alkuperäiset kuitit välttämättömistä ylimääräisistä matka- ja majoituskuluista
 • matkan keskeytymistapauksessa tapahtumaa selvittävien lääkärinlausuntojen lisäksi selvitys ennen matkan alkua maksetusta matkan hinnasta sekä sen kestosta
 • kopio järjestötehtävämatkan tai järjestötilaisuuden ohjelmasta

Järjestötehtävämatkalta myöhästyminen

Matkalta myöhästymisen kuluja voidaan korvata mikäli myöhästyminen on aiheutunut yleistä kulkuneuvoa kohdanneesta sääesteestä, luonnonmullistuksesta, liikenneonnettomuudesta tai teknisestä viasta tai rikollisesta teosta. Myöhästymisen kuluja voidaan korvata myös, jos vakuutetun käyttämä yksityinen kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen.

 • vahinkoilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (toimitetaan ensin puolueen jäsenpalveluun ja sieltä Turvaan)
 • selvitys matkasta ja myöhästymisen syystä
 • tositteet ylimääräisistä matka- ja majoituskustannuksista
 • matkanjärjestäjän todistus mahdollisesti maksetusta hyvityksestä

Matkatavaravahinko järjestötehtävissä

 • vahinkoilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (toimitetaan ensin puolueen jäsenpalveluun ja sieltä Turvaan)
 • kopio matkalipuista tai muu tosite matkasta
 • ilmoita tarkasti, milloin, missä, miten ja mistä syystä vahinko aiheutui
 • yksilöi korvausvaatimuksesi ja ilmoita menetetyn tai vahingoittuneen matkatavaran hankinta-aika ja hinta
 • toimita vahinkoilmoituksen liitteenä omaisuuden ostotositteet ja takuutodistukset, jos ne ovat sinulla tallella
 • jos kyseessä on rikoksella aiheutettu vahinko, tee rikosilmoitus poliisille ja toimita siitä jäljennös Turvaan
 • kopio järjestötehtävämatkan tai järjestötilaisuuden ohjelmasta

Matkavastuuvahinko järjestötehtävissä

Vastuuvakuutuksesta voi hakea korvausta vakuutetun ulkopuoliselle aiheuttamasta henkilö- ja omaisuusvahingosta. Toimi seuraavasti ja ota yhteyttä korvauspalveluumme, jos tarvitset lisätietoa:

 • vahinkoilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna (toimitetaan ensin puolueen jäsenpalveluun ja sieltä Turvaan)
 • kopio matkalipuista tai muu tosite matkasta
 • ilmoita tarkasti, milloin, missä, miten ja mistä syystä vahinko aiheutui
 • vahingonkärsineen yhteystiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • jos vahinkoa on aiheutunut autolle, ilmoita sen rekisterinumero
 • jos poliisi tutkii vahinkotapahtumaa, toimita Turvaan tutkintailmoitus ja esitutkinnan päätös
 • tarvittaessa voit havainnollistaa vahinkotapahtumaa valokuvin tai piirroksin
 • selvitys vahingon määrästä, jos se on jo tiedossa
 • varaa Turvalle mahdollisuus vahingon tarkastamiseen, jos vahinkoa on aiheutunut esim. rakennukselle tai autolle
 • kopio järjestötehtävämatkan tai järjestötilaisuuden ohjelmasta

Tositteet ja liitteet sairaus-, matka- ja tapaturmavahingoissa

Postita hoitokulutositteet ja muut korvauskäsittelyssä tarvittavat liitteet maksutta osoitteella:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO: YTKOR
Tunnus: 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Tositteet ja liitteet matkatavaravahingoissa

Ostokuitit ja muut korvauskäsittelyyn tarvittavat liitteet postitetaan maksutta Turvaan osoitteella:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO:OMIRT
Tunnus 5017204
00006 VASTAUSLÄHETYS

Tositteet ja liitteet vastuuvahingoissa

Korvauskäsittelyssä tarvittavat tositteet ja liitteet voi postittaa maksutta Turvaan osoitteella:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
INFO: OMVAS
Tunnus 5017204
00006 Vastauslähetys